GroenLinks knokt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht. Het college is daarom met een palet aan maatregelen druk aan de slag om de Maastrichtse binnenstad bereikbaar te houden. GroenLinks vraagt via schriftelijke vragen aan het college aandacht voor het aantal plekken om fietsen en scooters in de binnenstad te parkeren. Uit recent onderzoek blijkt dat voor het voor- en natransport bij verplaatsingen met de trein, steeds vaker de fiets wordt gebruikt.

GroenLinks vindt de fietsenstalling bij de ingang van het station absoluut geen visitekaartje en vraagt het college om te gaan overleggen met NS/ProRail om de capaciteit uit te breiden. Ook vindt de Maastrichtse GroenLinks-fractie de capaciteit voor het stallen van scooters onder de maat. GroenLinks wil daarom een uitbreiding van veilige en toegankelijke scooterstallingen.

GroenLinks-raadslid Saskia Hermens legt uit: "De op elkaar gestapelde fietsen bij het station zijn volgens GroenLinks geen goed voorbeeld van een veilige en bereikbare fietsenstalling. Er komen weer duizenden nieuwe studenten in onze stad studeren die massaal Maastricht op de fiets zullen verkennen. Volgens GroenLinks een uitgelezen moment om een extra tandje bij te zetten met betrekking tot fietsenstallingen in Maastricht." Daarom vraagt GroenLinks het college om de communicatie en informatievoorziening op te schroeven en in overleg met NS en ProRail de fietsenstalling bij het station uit te breiden.

Een ander populair vervoersmiddel is de scooter. Steeds meer Maastrichtenaren verplaatsen zich per scooter door de stad. De capaciteit voor het stallen van scooters is naar de mening van GroenLinks volstrekt onder de maat. GroenLinks vindt dat het college de capaciteit moet uitbreiden en heeft ook al enkele suggesties: hef de parkeerplaatsen voor vergunninghouders bij de ingang van de parkeergarage op het Vrijthof op en vervang deze door fietsenstallingen en scooterstallingen. Een ander voorstel is om de bestaande stalling bij het ticketoffice van Stiphout uit te breiden. De GroenLinks-fractie vraagt het college om nog dit jaar met voorstellen te komen.

Lees hier de vragen die gesteld zijn door GroenLinks.

Saskia Hermens
Raadslid GroenLinks Maastricht