GroenLinks wil orde op zaken bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Ontluisterend. Zo beschouwt GroenLinks het relaas van afgelopen zaterdag in De Limburger over het functioneren van de Veiligheidsregio bij de brand op Chemelot op 9 november 2015. “Een fantastisch voorbeeld van waarin de aanpak inefficiënt is.", in de woorden van burgemeester Annemarie Penn-te Strake, die tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Maar daar blijft het niet bij. De krant wijst ook op de falende bereikbaarheid van de VRZL, het niet doorzetten van essentiële informatie, het gebrek aan nakomen van communicatieafspraken met onze buren, het te langzaam op- en afschakelen van de GRIP-structuur, burgers die niet weten waar ze aan toe zijn en buslijnen die worden vergeten stil te leggen. Conclusie: brand geblust, patiënt overleden. Hoe moet dat gaan wanneer het misgaat in Tihange, vraagt de fractie van GroenLinks Maastricht zich af.

"Wij kregen bij het lezen van het artikel een knoop in onze maag. Want wij vragen al jaren om hoe de rampenbestrijding geregeld is bij de Veiligheidsregio als het om Tihange gaat", aldus fractievoorzitter Gert-Jan Krabbendam namens GroenLinks Maastricht. "In het voorjaar droegen we nog 25 punten aan die in onze ogen niet goed zijn geregeld. Maar de Veiligheidsregio doet alsof haar neus bloedt en gaat met een recent informatiebulletin doodleuk in tegen de onderzoeken die vanuit Aken worden aangedragen als onderbouwing van onze gezamenlijke juridische strijd tegen de Belgische kerncentrales. Gaat u rustig slapen, Limburg, de Veiligheidsregio waakt over u en alles komt goed. Onacceptabel wat GroenLinks betreft."

Om deze reden vroeg GroenLinks bij de begrotingsbehandeling 2017 op 15 november 2016 toelichting van de burgemeester hoe zij orde op zaken denkt te gaan stellen bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De burgemeester stelde in reactie de problemen bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zeer serieus te nemen en acties te hebben genomen om deze aan te pakken. Hier zal ze zo snel mogelijk bij de gemeenteraad op terug komen. Daarnaast erkende ze dat het geen goede zaak was dat het informatiebulletin van de Veiligheidsregio over Tihange zo heeft afgeweken van de informatie die via de Städteregion Aachen werd aangedragen. Ook dit zal worden opgepakt.