Maastricht, 16 november 2020

 

Betreft: Geweld tegen Kick Out Zwarte Piet demonstranten en politie

 

Beste collega’s,

Zondag 15 november 2020 zal nog lange tijd worden herinnerd als een trieste dag voor onze stad. 
Waar veel Maastrichtse kinderen voorbereidingen troffen om hun mooiste tekening of gedichtjes naar Sinterklaas te kunnen sturen, wachtten op het Vrijthof tientallen tegenstanders van de anti-Zwarte Piet betoging - die netjes was aangemeld en waarmee afspraken waren gemaakt over o.a. coronaregels waar hun demonstratie aan moest voldoen- de demonstranten op. De sfeer werd al snel grimmig, mensen voelden zich geïntimideerd en bedreigd en we hebben beelden gezien waarop geweld tegen demonstranten en de politie toegepast wordt.  Verschillende getuigen verklaren dat ze met eieren, stenen en blikjes  bekogeld zijn. Op beelden valt te zien hoe opgefokt en agressief de menigte is. Winkeliers sluiten de deuren. Ouders met kinderen verlaten snel de binnenstad. En demonstranten moeten door de politie worden beschermd. Een groep mensen heeft zich misdragen en heeft daarmee het recht op protest en veiligheid in de stad aangetast.

We zien dat het debat verhardt. Intimidatie, racisme en seksisme lijken te worden genormaliseerd. 
Het debat wordt niet meer op inhoud gevoerd. Schreeuwen lijkt de bovenhand te nemen.
Ook in onze raad wordt de sfeer steeds venijniger. Het wantrouwen over en weer groeit. 
Het wordt persoonlijker. En verdachtmakerij wordt niet geschuwd. 

Natuurlijk kunnen we politiek van mening verschillen. Net zo goed als iedereen een eigen mening kan hebben of de afgelopen demonstratie wel of niet wenselijk is.Demonstreren is echter een grondrecht. En demonstraties zijn momenteel uitzonderingen op de coronamaatregelen. Wij staan dan ook volledig achter de burgemeester die ervoor heeft gezorgd dat deze demonstratie kon worden gefaciliteerd. De demonstratie vormt onderdeel van het debat dat wij momenteel met elkaar, over het karakter Zwarte Piet, voeren. Helaas kent het debat nu al veel verliezers.

Maar volgens mij is het tijd dat wíj, raadsleden van Maastricht, ons realiseren dat we niet toeschouwer zijn van het debat. We zijn deelnemer! 

Laten we daarom onze woorden zorgvuldig wegen, laten we daarom niet verharden maar laten we vooral proberen te verbinden. Aan al die collega’s die zeggen ‘tradities te willen behouden’, doe ik dan ook een dringende oproep: 
We hebben in Nederland een lange, uitgebreide traditie waarbij de Vrijheid van Meningsuiting hoog in het vaandel staat. Óók als dat gaat om meningen die ons misschien niet welgevallig zijn. Met het geweld en de intimidatie zijn niet alleen de grondrechten van KOZP geschonden, maar van ons allemaal!
Laten we díe traditie beschermen.

Een agent raakte gisteren gewond. Bij veel demonstranten zit de schrik er goed in.
Dat is volgens mij niet de ontspannen en onbegrensde verdraagstad die wij graag willen zijn?

Daarom hoop ik dat u, net als wij, het geweld tegen politie en demonstranten veroordeelt!

Menno Janssen
Raadslid GroenLinks Maastricht.