Na Corona zijn o.a. meer snelle treinen nodig, investeringen in een duurzame toekomst om ongelijkheid tegen te gaan en servicecontracten à la Parkstad, om voor iedereen verduurzaming mogelijk te maken.

Dat waren enige conclusies die we na de online meet-up van 13 mei konden trekken.

Bij deze meet-up hadden we 3 special guests:

 

Annemarie van Zeijl-Rozema (ass. Professor Sustainable Devellopment UM)

Suzanne Kröger (tweede kamerlid GroenLinks)

Bas Eickhout (Europarlementariër)

 

43 deelnemers woonden de meet-up bij.

 

Annemarie van Zeijl-Rozema benadrukte, dat door de Coronacrisis de effecten van duurzaam leven zichtbaar worden zoals een betere luchtkwaliteit.

Ook wordt zichtbaar, hoezeer alles met elkaar samenhangt. Er wordt weinig gevlogen, weinig geproduceerd. De gevolgen zien we allemaal. Ook wordt duidelijk, hoe eenzijdig vele economieën zijn. Annemarie pleit voor pluriforme oplossingen, zeker voor ontwikkelingslanden.

 

Suzanne Kröger zag, hoe kwetsbaar we op medisch en economisch gebied zijn geworden. Zij pleit voor een kleinere rol voor de luchtvaart en voor meer en snellere treinen. MAA is in haar visie (die we als GroenLinks Maastricht graag delen) dan niet meer noodzakelijk. Er moeten andere vervoersprioriteiten gesteld worden. Stimuleer het gebruik van E-bikes voor afstanden tot 15 km en geef lokaal meer ruimte aan voetgangers en fietsers ten koste van de auto’s.

 

Bas Eickhout constateerde, dat de crisis de steeds groeiende ongelijkheid blootlegt en dat de kwetsbaren steeds kwetsbaarder worden.

Om dit tegen te gaan hebben we nieuwe investeringsplannen voor de toekomst nodig met de focus op duurzaamheid, gekoppeld aan internationale afspraken. We zullen ons handelsbeleid moeten herzien met meer duurzaamheidseisen, ook binnen de EU.

 

Er waren levendige discussies in kleine groepjes waarin o.a. de volgende punten naar voren kwamen:

 

– Zo werd vastgesteld, dat vele maatregelen ter verduurzaming van woningen voor heel wat mensen te duur zijn. Hoe los je dit op? Parkstad biedt hiervoor servicecontracten met maandelijkse betaling aan, waardoor bewoners zonder grote investering meteen van de (ook financiële) voordelen van de verduurzaming kunnen profiteren. Een goed initiatief, dat navolging verdient.

– Er is erg veel vrachtverkeer op de weg, m.n. door de vele distributiecentra in Limburg. Is hier iets aan te doen? Suzanne wil de opbrengst van de maut gebruiken, om dit transport over te hevelen naar spoor en water. Bas ziet, dat er op internationaal niveau nog veel te weinig bilateraal overleg is op het gebied van grensoverschrijdend vervoer.

– Hoe krijgen we een minder kwetsbare maatschappij met meer veerkracht? Een herwaardering van de publieke diensten werd hier belangrijk gevonden. Ook zou de overheid meer kunnen investeren in strategische industrieën. Korte lijnen binnen Europa zouden beter ondersteund moeten worden.

Hoe prikkel je bedrijven, om duurzamer te gaan investeren? Het systeem van de handel in emissierechten (ETS) zou op de schop moeten, om de CO2 uitstoot structureel omlaag te krijgen. Voor dit idee blijkt steeds meer steun te komen; het wordt zelfs met nadruk genoemd door De Nederlandse Bank.

– Jarenlang werd bezuinigd op wat nu cruciale sectoren blijken te zijn. We moeten nu de consequenties trekken en nieuwe CAO’s opstellen. We zijn zeer afhankelijk geworden van zzp’ers en flexwerkers, die vaak geen enkele zekerheid hebben. Deze situatie lijkt niet meer houdbaar en we moeten over alternatieve gaan nadenken, b.v. het basisinkomen.

Steun voor bedrijven aan duurzaamheidseisen te koppelen blijkt opeens mogelijk te zijn; de discussie daarover is nog in volle gang.

Er waren nog enige vragen, die niet direct Corona gerelateerd waren, zoals granulietstortingen en stikstof in de landbouw. Dit geeft ook aan, dat we ondanks Corona de andere problemen niet uit het oog moeten verliezen!

 

Al met al een geslaagde avond. Onze volgende online meet-up is op 10 juni met als thema “Cultuur na Corona”. Aanmelden kan weer via maastricht@groenlinks.nl