Aan de randvoorwaarden 2015 wordt niet meer voldaan en nu toch weer 1 miljoen steun erbij? GroenLinks ziet dat niet zitten.

6 ton “winst” en toch weer 1 miljoen steun erbij
Rond MAA vinden recentelijk ingrijpende ontwikkelingen plaats.
De exploitant van het vliegveld heeft besloten de exploitatie op korte termijn te willen beëindigen en zijn licentie terug te geven aan Gedeputeerde Staten. Hij geeft aan dat het niet lukt om in de Limburgse setting voldoende volume binnen een redelijk aantal jaren te ontwikkelen teneinde écht levensvatbaar te worden.
In Provinciale Staten wordt nu gediscussieerd over de toekomst van het vliegveld en nut en noodzaak van een maatschappelijke kosten-baten analyse om daarover meer en vooral ook objectieve helderheid te verschaffen.

Randvoorwaarden 2015 niet voldaan
Feit is dat aan de randvoorwaarden die Maastricht in 2015 stelde aan haar financiële steun aan MAA tot op heden niet wordt voldaan. De betrokken brief is bijgesloten.
Gezien het ingrijpende besluit van de exploitant is het, denkt de GroenLinksfractie Maastricht, aan de orde dat ook Maastricht de positie inneemt dat het tijd is voor een herbezinning en dat een maatschappelijke kosten-baten analyse daartoe een goed instrument is. Zo'n analyse levert niet alleen inzicht op over wat niet kan, maar ook over wat wél kan.

En een positief perspectief is na al die jaren "hoofdpijndossier" dringend gewenst.

Om die reden is GroenLinks voornemens a.s. dinsdag 26 november over MAA bijgaande motie in te dienen.

Coen van der Gugten