Huis aan Huis in de binnenstad

Maastricht, 16 september

GroenLinks Maastricht en haar vrijwilligers is zaterdag 16 september rond het vrijthof gaan onderzoeken hoe bewoners de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren. De reacties waren opmerkelijk en vragen om meer aandacht.

GroenLinks wil graag dat Maastricht een leefbare stad is waar het goed wonen is. De economie van de stad is van belang, maar mag niet overheersend zijn. Er moet een goede balans zijn tussen kwaliteit en kwantiteit van de evenementen. Ook de balans tussen overlast en rust is noodzakelijk voor een goed leefklimaat.Er spelen momenteel een aantal zaken rondom ons aller Vrijthof: André Rieu heeft aangegeven komend jaar weer langer op het Vrijthof te willen gaan spelen en la Place wil zich gaan vestigen in twee panden aan de zijde van het Theater. Dat laatste heeft voor flinke verdeeldheid in de stad gezorgd. De twee betrokken panden zouden inpandig met een doorgang met elkaar verbonden gaan worden, wat op bezwaren van de Welstandscommissie stuit. Konklijke Horeca Nederland en de Vrijthofondernemers zijn tegen de komst van La Place, zij zeggen te vrezen dat het Vrijthof zo een eenheidsworst gaat worden. Anderen benadrukken juist weer het werkgelegenheidsaspect.

GroenLinks was benieuwd hoe met name de bewoners van Vrijthof en omgeving tegen deze nieuwe ontwikkelingen aankijken en hoe zij de leefbaarheid in de directe omgeving van het Vrijthof ervaren.

Mensen die al langer rond het vrijthof wonen ervaren meer overlast dan 15 jaar geleden. Het verkeer in de binnenstad veroorzaakt overlast door geluid, schade aan auto's en luchtvervuiling volgens een aantal bewoners. Opmerkelijk was de overlast door fietsen die op onhandige plekken gestald worden. Een bewoner aan de Papenstraat merkt op dat de 30 km/h regel veel wordt overschreden en dat dit voor onveilige situaties zorgt. Zij vindt de evenementen op het Vrijthof vervelend, maar komt steeds minder buiten en begrijpt dat het er ook bij hoort als je in het centrum woont.

Vooral vrachtverkeer dat voor de bevoorrading van winkels en evenementen zorgt is voor een flink aantal mensen een doorn in het ook. "Kunnen er geen andere manieren van bevoorrading bedacht worden? We leven in 2017 en kunnen een voorbeeld aan andere steden ontlenen", verzuchtte een bewoner. Een andere bewoner merkte op dat er te weinig meetpunten voor de luchtkwaliteit in de binnenstad staan opgesteld. Het vermoeden is dat het daarmee niet goed gesteld is. Een bewoner merkt op dat het gezelliger en levendiger is geworden sinds de komst van de studenten. Wel is hij van mening dat het beter zou zijn als er voorzieningen buiten het centrum komen, omdat ze de binnenstad nu wel erg overnemen. Verder vindt hij dat er teveel auto's zijn in de binnenstad, en ook hij vindt dat er te hard wordt gereden. Hij meldt dat er scheuren in zijn muren zitten door de vrachtwagens.

De 60-dagennorm, het aantal dagen dat er evenementen op het Vrijthof mogen plaats vinden, is voor sommigen te hoog. Anderen vinden evenementen niet erg. Het is vaak afhankelijk hoever een woning van het Vrijthof afstaat. Het vrachtverkeer wat gepaard gaat met deze evenementen zijn wel een verborgen overlast voor flink wat bewoners. Een bewoner laat weten dat zij het idee heeft dat de grenzen qua geluidsoverlast tijdens evenementen steeds verder worden opgeschroefd. Tijdens het preuvenement vooral had zij hier veel last van en kreeg bij het insturen van een klacht een zeer onbevredigend, kort antwoord waar geen enkel begrip uit sprak.

Over de vestiging van Laplace wordt zeer genuanceerd gedacht. Het belang van monumentale panden wordt benadrukt, maar dat er een restaurant komt met een wat andere karakteristiek wordt door velen belangrijk gevonden. Men is bang voor eenheidsworst als het op horecaondernemingen aankomt. Er is al zoveel horeca is een veelgehoorde klacht. Men wil diversiteit op en om het Vrijthof zien. En de schoonheid van een leeg plein wordt gewaardeerd.

Wat de bewoners ons als fractie meegaven was dat het belang van bewoners zwaarder zou moeten tellen dan de commerciele belangen. Dat er meer aandacht voor het milieu zou moeten zijn en de omgang met de aarde in het algemeen. En men vraagt zich echt af waarom er geen zonnepanelen op monumentale panden geplaatst mogen worden. Dat laatste neemt de fractie mee om verder uit te zoeken. Verder maakt een bewoner ze zich erg zorgen over Tihange. Er moet meer ruimte komen voor voetgangers. Er zijn teveel auto's; de parkeergarage mag weg; er is genoeg horeca, waren nog wat meningen van bewoners. Verder wil een bewoner kwijt dat de afvalkalender moeilijk te vinden is op de website en dat het afvalsysteem niet erg vriendelijk is. De commerciële huurfietsen zoals die nu in de randstad te vinden zijn ongewenst, verzucht een bewoner.

Onder de bewoners waren flink wat buitenlandse studenten die niet wisten dat ze in maart 2018 mogen stemmen. We hebben daar nog maar eens de aandacht op gevestigd. De meeste studenten willen graag hun stem uitbrengen, maar weten nog niet goed hoe dit in zijn werk gaat.

Hans Passenier