Huis aan Huis Statenkwartier

Datum: 13 januari 2018. Vanuit het campagnepand bezochten een 8 tal actieve vrijwilligers het Statenkwartier om te onderzoeken wat er leeft.

Het is goed wonen in Het Lindenkruis, een nieuwe deelbuurt van het Statenkwartier, gelegen tussen “De Brandweer” aan de Capucijnenstraat en de Maagdendries, zo is de reactie van alle bewoners waar onze Huis-aan-huisteams op 13 januari mee spraken. De buurt is erg divers en dat wordt als fijn ervaren.

Punten ter verbetering zouden zoal kunnen zijn: een buurthuis, de aanleg van een klein voetbalveldje en andere speeltuintjes en meer actie rondom het opruimen van hondenpoep. De buurt wil graag aanleg van meer groen door de gemeente. Op dit moment wordt vaak aan mensen zelf gevraagd de al aangelegde stukken groen zelf te onderhouden, terwijl veel mensen hier niet toe in staat zijn.

De meeste geënquêteerden geven aan dat een autoluwe binnenstad een prima idee is. Nu kan het op de Maagdendries flink druk zijn met als gevolg hoge concentraties fijn stof. In de Herbenusstraat is het ook regelmatig te druk en hoewel het een 30 km-zone is, wordt er toch vaak te snel gereden.

Wat betreft de sociale veiligheid zit het wel goed bij het Lindenkruis, men heeft er een buurt-app. De Herbenusstraat lijkt een ander verhaal. In deze straat zijn er conflicten tussen studenten en andere bevolkingsgroepen. Sommige studenten geven overlast waar de bewoners zich aan storen. Tevens is er sprake van overlast van fietsen die aan de straatkant worden geplaatst waardoor de stoepen onbegaanbaar zijn. Men klaagt over te weinig parkeerplaatsen.

Daarnaast kwam het thema van elektrische auto’s aan bod. Bewoners vroegen zich af hoe de stad genoeg oplaadpunten beschikbaar stelt als meer mensen elektrische auto’s krijgen.

Tot slot klaagt men in deze straat over scooteroverlast. Bij de Maagdendries wordt opgemerkt dat er regelmatig hangjongeren” te vinden zijn, en wellicht drugs dealen? En op het milieuperron wordt afval vaak verkeerd geplaatst of naast de bakken gegooid.

Tot slot geven de bewoners aan GroenLinks mee dat ze best meer overheidsbemoeienis met de aanleg van zonnepanelen wensen. Nu is het veel te duur en worstelt men met te veel regels van de aannemer en architect. Prima overigens, de stadsverwarming op de Lindenkruishof.

Het gros van de bewoners vindt dat het voor Maastricht van belang is een stad te creëren waarin studenten en andere bewoners naast elkaar kunnen leven. Er moet gezocht worden naar een goede balans. Ook is het van belang te zorgen dat studenten kunnen doorgroeien in Maastricht en hier na hun studie blijven.