Voorzitter,

GroenLinks kijkt graag vooruit.

Een aantal weken geleden zei wethouder Fokke, we schrijven 6 juni in de oude raadzaal:“Het mag in de toekomst niet meer uitmaken waar je wiegje heeft gestaan”. Dat onderschrijven we volledig. Al veel te lang maakt het in Nederland - en dus ook in Maastricht - uit waar je wiegje heeft gestaan. We zijn dan ook benieuwd of het college het waarmaakt - en we hopen ook dat het lukt - om de armoede écht te bestrijden!  Voorzitter, waarom zijn mensen arm? En waarom zijn de kinderen van hen vaak ook arm? GroenLinks vindt dat we op zoek moeten naar de oorzaken van échte armoede! Laten we programma’s ontwikkelen om iedereen gelijke kansen te geven. Bijvoorbeeld door buitenschoolse programma’s te realiseren waar kinderen zorgeloos kennis mogen opdoen. Op die manier geven we de kinderen écht iets mee! Hoe gaan we zorgen dat volgende generaties uit de armoede wegblijven? GroenLinks doet graag de uitnodiging aan de raad om samen te zoeken naar de oplossingen.

Wat GroenLinks betreft kijken we wel naar het giftenbeleid, want acute nood moet geledigd worden. In de kaderbrief wordt in het hoofdstuk veerkrachtige wijken armoede aangetipt. Maar wat ons betreft ontbreekt het vooralsnog aan concreetheid, behalve het voorbeeld naar het onderzoek van het schoolontbijt en het benaderen van mensen met betalingsachterstanden. Welke plannen zijn er nog meer? We zijn dan ook benieuwd naar de twee wijken waar dit college écht aan de slag gaat met het effectief aanpakken van de problemen die daar spelen. We zijn tegelijkertijd ook benieuwd hoe we op de hoogte worden gehouden? Gebeurd dit bijvoorbeeld ieder kwartaal middels een aparte rib genaamd veerkracht?

Voorzitter, ik zei het al eerder in dit huis. En meneer Gardien begin maar alvast met filmen. Dit is een noodgeval. Dat betrof toen de klimaatcrisis. Maastrichtenaren blijven demonstreren voor het klimaat en het veranderen van het klimaat wat weer zorgt voor hittestress. Van de hittestress en de klimaatverandering komen we op de circulaire economie. Die moet, door alle beleidsgebieden heen, een aanzienlijke bijdrage gaan leveren om onze stad duurzamer en leefbaarder te maken. Circulaire economie kan ook een bijdrage leveren aan veerkrachtige wijken, het paradepaardje van het college. Graag een reactie van wethouder Mackus - en graag waren we de dialoog vorige week woensdag aangegaan maar alle begrip dat u het debat moest verlaten - hoe kijkt hij naar circulaire economie en is hij van mening dat het duidelijker in de kaderbrief had moeten staan?

Terug naar crisis achter het woord klimaat, ook een andere crisis speelt zich af waar we geen grip op krijgen en dat is de crisis in de thuiszorg. Een jaar lang staan mensen op de wachtlijst voor thuiszorg. Een jaar! Dat is ontzettend lang! En als je dan al thuiszorg krijgt dan loop je het risico dat jouw hulp op vakantie gaat en er geen vervanging ter beschikking is. In de kaderbrief lezen we dat de dienstverlening huishoudelijke hulp in het licht van de sociale visie anders vorm wordt gegeven. Inwoners worden gerichter en intensiever ondersteund in het langer zelf uitvoeren van de huishoudelijke taken. Dat baart onze fractie zorgen. Zeker als je ziet dat steeds meer mensen alleen wonen. Vervolgens spreekt men op straat ook over de doorstroom op de woningmarkt onder ouderen. Ik zei het al eerder: het mag niet uitmaken waar je wiegje heeft gestaan maar het is ook belangrijk dat je waardig oud kan worden in een omgeving met de juiste wensen en behoeftes om je heen. In Oss is een zorgbuurthuis gerealiseerd. Het allereerste in Nederland. In hoe verre zijn deze plannen er in Maastricht om zo’n authentiek zorgbuurthuis in de verschillende Maastrichtse wijken te bewerkstelligen? Een goed voorbeeld uit Noord-Brabant kan wellicht ook geïmplementeerd worden in Maastricht. Veel ouderen wachten op een woning waar ze waardig oud kunnen worden. En tijdens het wachten ligt er een ernstige ziekte op de loer …. Eenzaamheid!

We hebben er afgelopen jaar heel veel over gesproken met wethouder Bastiaans. Ik wil ook haar secretaresse bedanken voor het altijd keurig realiseren van een afspraak. Of het nu over Keti Koti ging - we kijken uit naar de evaluatie maar dit krijgt ongetwijfeld 1 juli volgend jaar een vervolg - of over eenzaamheid. Want wat betreft eenzaamheid ; GroenLinks heeft het geagendeerd tijdens een domeinvergadering en de krant stond er vooraf en na afloop tussen aanhalingstekens vol van. We hebben regelmatig op de kamer van de wethouder gesproken over moties. Maar ik hoor vooral we zijn er mee bezig en geef ons nog wat tijd. Dat gelooft GroenLinks maar ondertussen beluisteren we ook de signalen in de stad! Zo ook nu midden in de Zomereenzaamheid. We zijn ons er niet altijd van bewust, maar het is er wel. In de zomer vervelen ouderen zich vaak nog meer. Als ze die al hebben zijn de kinderen en de kleinkinderen als ze het kunnen betalen op vakantie, de buren zijn weg en de clubjes hebben zomerstop. In de zomer is het stil, heel stil. Daarom doen we ook een dringende oproep aan de raad en aan de stad: Kijk naar elkaar om. En om die lijn nu écht door te zetten hopen we écht maar dan ook écht dat wethouder Bastiaans belooft dat zij met eenzaamheid aan de slag gaat - zeker nu het bij monde van haar écht onderdeel gaat zijn van het Gezond Actief Leef Akkoord.

Voorzitter, een groep inwoners is niet digitaalvaardig maar kijkt wel televisie. Middels RTV Maastricht zijn ze wel op de hoogte wat er speelt in Maastricht. Zo weten ze wat er ook in de stad speelt. De lokale media is van belang. We dienen dan ook graag o.l.v. mevrouw Nuyts de motie in. Mevrouw Nuyts ligt deze motie straks toe.

En tenslotte voorzitter. 21 dagen voor we in het jaar 2024 zijn is het 10 december, de dag waarop we stil staan bij 75 jaar mensenrechten. We willen graag herdenken. Net zoals burgemeester Houben in 1988, maar wel op een plek die representatief is en recht doet aan de boodschap. De muurschildering op de Tongersestraat is bijna een verloedering en GroenLinks wil het college nogmaals behoeden voor een gênant moment. Kunnen we herdenken bij een muurschildering die in slechte staat verkeerd, M.a.w. een muurschildering die verloederd is? Zou wethouder Bastiaens toch niet opnieuw willen kijken of hij binnen het budget onderhoud kunst openbare ruimte en anders wellicht via de algemene middelen een bedrag vrij kan maken om de muurschildering vóór 10 december in ere te herstellen! De kunstenaars uit 1988, welke ook zijn gecontacteerd over de restauratie, zijn zelfs bereid om de factuur in de nieuwjaarsnacht op 1 januari naar de gemeente te mailen. Gaat het college water bij de wijn doen? Op die manier kijken we Groen en Links in aanloop naar het jaar 2024. Want dat jaar hoort vandaag centraal te staan.

Dank u wel.

Mark Mülders

Fractievoorzitter GroenLinks Maastricht