Reactie van Mark Mülders n.a.v. de behandeling van de motie cultuurpas in de gemeenteraad:

"De afgelopen maanden hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met ambtenaren, wethouders en de culturele sector in relatie tot een onderzoek naar een cultuurpas voor Maastrichtenaren met een smallere beurs. 

Deze pas, georganiseerd door de gemeente Maastricht, maakt het mogelijk dat volwassenen die behoren tot een later door de raad vastgestelde doelgroep, cultuur weer kunnen beleven.

Een onderzoek naar een cultuurpas die uiteindelijk de opmaat is naar een stadsbrede participatie pas, zoals naar voorbeelden van steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 

Een voorbeeld ter illustratie. Van 1 t/m 5 maart speelde Toneelgroep Maastricht, een gezelschap dat dit jaar €166.000 subsidie ontvangt van de gemeente Maastricht, de try-outs van "de Kersentuin". Allerlei organisaties kregen vrijkaarten en kortingen aangeboden voor deze try-outs. Hoe mooi zou het zijn geweest, als houders van deze toekomstige stadspas deze voorstelling ook hadden kunnen bezoeken. 

In een eerder stadium liet wethouder Bastiaens weten dat hij het oordeel van de motie aan de raad wil overlaten. Echter, te elfder uren heeft het college besloten dat de motie onder wethouder Meij (armoedebeleid) valt. Deze wethouder wenst eerst te gaan inventariseren welke regelingen er op dit moment al in de culturele sector bestaan.

In de beleving van GroenLinks - maar ook met bevestiging van de SP- is het een jungle aan regelingen waarbij je een tomtom nodig hebt om bij de juiste regeling uit te komen. Het onderzoek naar een cultuurpas was daarbij een mooi vertrekpunt geweest om juist veel meer duidelijkheid te scheppen.

Het succes van Rotterdam waar 200.000 Rotterdammers een Rotterdampas hebben (waarbij 100.000 Rotterdammers deze pas gratis krijgen) kon de raad niet overtuigen. Zelfs niet toen uit onderzoek bleek dat houders van deze pas gemiddeld 5 tot 6 evenementen per jaar bezoeken. In de motie viel te lezen dat de pas ook mogelijk tegen betaling verkrijgbaar is. Dit om te voorkomen dat er wellicht een stigma zou ontstaan.

Samen met de Partij voor de Dieren en de SP hebben we tot het laatste moment gestreden om dit onderzoek te realiseren. Daarbij kregen we steun van SAB. Helaas werd de motie verworpen. De vraag hoeft niet te zijn wat het onderzoek kost, maar zou juist moeten zijn wat het onderzoek uiteindelijk cultureel Maastricht oplevert. GroenLinks blijft geloven in deze cultuurpas, kijkt uit naar de beantwoording van de wethouder n.a.v. onze schriftelijke vragen maar blijft vooral strijden voor een cultureel Maastricht dat voor iedereen toegankelijk is ongeacht de omvang van de portemonnee. Cultuur zorgt immers voor een onvergetelijke herinnering. Een herinnering voor het leven."

Mark Mülders, 02 april 2023
Fractievoorzitter GroenLinks Maastricht