Jongen Afghanen: College spreekt Dienst Terugkeer & Vertrek aan over nachtelijke uitzettingen.

In antwoord op vragen van Marlise Korsten, fractievoorzitter van GroenLinks in Maastricht, laat het College van B&W weten de dienst Terugkeer en Vertrek te zullen aanspreken op de wijze van uitzetten van jonge Afghanen. In zeker één geval is de Dienst er daarbij toe overgegaan mensen midden in de nacht te overvallen en van hun bed te lichten. Dit is een schending van de afspraak die op voorspraak van GroenLinks in 2010 is gemaakt, dat er bij uitzettingen in ieder geval niet op een dergelijke manier zou worden gehandeld.

Het is een bescheiden positief signaal in een brief die ook grote zorgen verwoordt over de situatie waarin een groep jongen Afghanen in onze stad verkeert. Nederland ziet Afghanistan als een veilig land waarnaar terugkeer mogelijk is. De Afghanen denken daar heel anders over en voelen zich daarom opgejaagd en onveilig. De keuze voor de illegaliteit ligt om de hoek.
Het College antwoordt in dezelfde brief hierover dat het het overleg met mensen en organisaties die bij de zorg voor deze Afghanen betrokken zijn, intensiveert.  En dat het ook met alle organisaties die bij terugkeer naar Afghanistan betrokken zijn, om tafel gaat om een en ander zo kansrijk mogelijk te laten verlopen.
Dit alles in de feitelijke situatie dat ons gemeentebestuur geen formele zeggenschap over status en terugkeer van de Afghanen heeft.
De situatie blijft daarom onverminderd zeer zorgelijk. Wie de berichtgeving over Afghanistan volgt kan zich toch voorstellen dat het land nog lang niet veilig genoeg is voor terugkeer.
Alle reden nog steeds om  de petitie Stand up for Afghans te tekenen.
En voor wie meer wil weten over de zorg en opvang van jonge Afghanen: op docfest wordt de documentaire Onderkomen getoond. “Een verhaal over 3 jongen Afghaanse Ama’s die hier in Limbo belanden en worden opgevangen door drie 'gepensioneerden'. In alle onzekerheid zoeken ze samen naar een toekomst en identiteit”. De film komt volgend (voor) jaar op TV.

Marlise Korsten