Protest tegen luchtvaartgroei in 6 grote steden, waaronder Maastricht. Duizenden mensen op de been.

Voor het eerst laat een nieuwe beweging met een grote maatschappelijke bandbreedte haar tanden zien. Demonstraties in 6 grote steden maken duidelijk, dat steeds meer mensen de leefbaarheid en het milieu belangrijker vinden dan economische groei.

Terecht; de artsen, die spraken bij de demonstratie, waarschuwden voor de gevolgen van fijnstof en lawaai.

Stop Awacs, Verontruste Artsen, Greenpeace, GroenLInks, Partij voor de Dieren, Boze Moeders, Klaor Loch en Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek  waren op Plein 1992 en demonstreerden tegen de luchtvaartgroei.

GroenLinks raadslid Coen van der Gugten constateerde, dat MAA door de grote toename van het aantal vluchten, opeens bij veel meer mensen op de kaart staat. En dat niet in positieve zin!

Wij moeten hier handelen, voor de situatie nog erger wordt. Dit is dan ook een absolute prioriteit voor de fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten!