Uit raadsinformatiebrief van wethouder Jim Janssen aan de Gemeenteraad:

“Bij dezen wil ik u graag informeren dat is besloten tot eenmalige verstrekking van 2 mondkapjes aan minima vanaf 13 jaar en ouder in Maastricht. Dit met oog op de recent ingevoerde mondkapjesplicht, de unaniem aangenomen motie in de Tweede Kamer en signalen vanuit de FNV. Hierbij is gekozen voor uitwasbare mondkapjes vanwege duurzaamheid en vanuit hygiënisch oogpunt. Conform advies van de rijksoverheid worden deze verstrekt via de voedselbanken. Met de bij de voedselbank Limburg Zuid en Stichting de Gouwe bekende doelgroep richten we ons op de minima waarvan vaststaat is dat zij dit steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.” Was getekend: Jim Janssen, wethouder Maastricht”

Wat een informele vraag van een raadslid aan de wethouder kan opleveren! Kleine beetjes helpen.

Marlise Korsten