Welkom allemaal. Fijn dat jullie op deze nieuwjaarsborrel zijn gekomen. We hebben niet echt een inhoudelijke agenda, maar we willen de gelegenheid niet voorbij laten gaan om elkaar te ontmoeten en samen te kijken naar het komende jaar. Vooral samen, want dat is wat we naarstig proberen op te bouwen met elkaar. Een gevoel van samen. Dat we vanuit dezelfde waarden en uitgangspunten zaken aanpakken. Op landelijk, provinciaal of zoals in ons geval op gemeentelijk niveau. 

De afgelopen jaren waren we dat samen een beetje kwijtgeraakt. In de gemeenteraad in 2022 raakten we wethouders kwijt, we kwamen buiten de coalitie, zowel in Beekdaelen als Maastricht. En veelal was dat een breuk in de samenwerking met de mensen of partijen waar we daarvoor mee samen werkten. 

Bij de provinciale verkiezingen afgelopen jaar hoopten we dat de landelijk ingezette koers van samen met de PvdA ook in onze provincie tot stand zou komen. Maar helaas het mocht niet zo zijn. En tenslotte met de afgelopen landelijke verkiezingen hoopten we samen met de PvdA de grootste te worden. Het was wel samen en we werden groter, maar we werden helaas niet de grootste.

Toch is het opmerkelijk hoe we als GroenLinks de afgelopen tijd enorm zijn gegroeid. Ik begreep dat we inmiddels 468 leden hebben in onze afdeling. Dat is een groei van 30%. En we spraken met een aantal nieuwe leden en zij gaven aan dat ze door de afgelopen verkiezingen iets wilden doen. Als tegenwicht. 

En dat willen we ook. Want wij als bestuur staan echt voor de samenwerking. Zowel met de PvdA als met andere partijen en ook in de fracties zelf. Want ook daar zijn vaak uitdagingen. Vaak worden we geholpen door bv iemand als Bert Koopmanschap, soms zijn de bestuursleden actief in de fracties om de samenwerking te bespreken. En ook in het bestuur zijn we opzoek naar een zo goed mogelijke samenwerking om als afdeling GroenLinks in dit gebied te positioneren. Het is echt een uitdaging die we met zijn allen willen gaan. En soms wrijft dat, maar door die wrijving poetsen we onze waarden en uitgangspunten op. 

Het samen is ook helemaal niet zo vanzelfsprekend. Er heerst een groot gevoel van eenzaamheid onder jongeren. Dat lijkt een effect van jarenlange individuele benadering. Maar we merken als individu dat we de ander nodig hebben. Helaas is dat helemaal niet zo makkelijk. Mensen voelen schroom om samen te komen. Je ziet het in de theaters die nog steeds niet helemaal gevuld zijn, maar ik merk het ook aan de moeite die het kost om samen te komen, om mensen zover te krijgen dat ze elkaar ontmoeten. Ik hoop dat we die schroom voor ontmoeting weten te doorbreken dit jaar. 

Ik ben ook warm pleitbezorger om niet te spreken over standpunten, maar over uitgangspunten. We kunnen elkaar vaak in de uitgangspunten vinden en moeten dan gezamenlijk tot een standpunt komen. Het liefst via zoveel mogelijk perspectieven. Want we weten dat juist die diversiteit aan perspectieven de standpunten als ze gezamenlijk vanuit die verschillen tot stand komen, zo rijk maken. Daarom is het gesprek met de leden zo belangrijk. Om te horen hoe jullie er tegenaan kijken.

Vaak stellen mensen in het begin de vraag: wat is jullie standpunt, wat mag ik verkondigen? Maar dat is zo mooi aan GroenLinks, je mag alles verkondigen, doe dat vooral en probeer in gezamenlijkheid tot een standpunt in het gevraagde te komen. Over klimaatbeleid, woningbeleid, afvalbeleid bv. Ga eerst vanuit jezelf redeneren en kom in gesprek met elkaar. Tast elkaar in de dialoog af welke waarden zijn belangrijk en welke uitgangspunten hanteren we en kom dan tot een standpunt.

Dat is de weg die ik graag zou zien dat we het komend jaar zullen gaan. Zowel met bijeenkomsten met leden waarin we op een laagdrempelige en gemakkelijke manier met elkaar in gesprek komen. Maar ook samen met de PvdA in aanloop naar de verkiezingen in 2025. Want het is tenslotte belangrijk dat we de lijn die landelijk is ingezet en Europees wordt voortgezet ook begeleiden in de provincie en de gemeente. En daar komen we tegenstellingen tegen. Al was het maar de tegenstelling coalitie en oppositie. Maar we hebben de tijd om toe te werken naar een gezamenlijk beeld in 2025. Hoe dat eruitziet dat kan ik niet voorspellen. Maar het geeft wel de kans dat we als grootste partij in Maastricht eindigen en in Beekdaelen (en andere gemeentes waar we in samenwerkingen zitten) ook weer groter worden, waardoor onze leden in Maastricht en het heuvelland hun wensen en behoeften meer gespiegeld zien in het gemeentelijk beleid. 

Daarvoor hebben we elkaar nodig. Er zijn echt concrete vragen. Zoals voor de begeleidingscommissie in Maastricht. Of in dit jaar aan het einde de kandidatencommissie en de programma commissie. Ik hoop op veel gezellige en constructieve bijeenkomsten waar alle leden zich thuis voelen en graag naartoe gaan. Want samen werken we aan die betere wereld die we voor ons zien. En jij ziet net weer een ander belang dan je buurman of buurvrouw

Ik kijk met trots naar alle dingen die onder andere door GroenLinks mensen zijn bereikt. In Maastricht bv de tunnel, maar ook het afvalbeleid, het fietsbeleid, de vergroening en veel zaken in de fysieke omgeving, zoals auto te gast etc. En ik vraag me af hoe kunnen we vanuit de enorme kracht en turbulentie van rechts staande blijven en behouden wat we hebben ingezet. We zijn vaak bang dat de goede dingen zullen verdwijnen of worden tegengehouden. En niet geheel onterecht. Denk maar aan de milieuzone, of het vliegveld. Denk je dat een 30km zone in de hele stad in Maastricht mogelijk is? Nee we hebben echt een andere constellatie in Zuid-Limburg. 

Als we om ons heen kijken in de wereld wordt 2024 een belangrijk jaar. De opkomst van rechts, de dreigende oorlogen en de oorlogen die al plaats hebben. Het is iets waardoor we actiever kunnen worden. Gelukkig maar. En laten we met elkaar dan ook de dingen doen die als het tij weer gekeerd is direct kunnen oppakken. Laten we nu zaaien, zodat we straks kunnen oogsten. Dat lijkt me het thema van 2024.

Als we als GroenLinks samen met de PvdA en andere partijen waar we goed mee kunnen samenwerken omdat ze vergelijkbare waarden en uitgangspunten hebben, staan voor klimaatbeleid, leefbaarheid, bestrijding van armoede en een gelijkwaardig bestaan, dan ben ik ervan overtuigd dat we volgend jaar op dit moment, ondanks de gure wind die er heeft gewaaid, kunnen terugkijken op een vruchtbaar jaar. En daar wil ik graag op proosten.