Liesbeth van Tongeren reikt Groene Lintje 2017 uit

Top 3 genomineerden “Groen Lintje 2017” bekend

Dit jaar zijn in totaal 11 mensen en groepen genomineerd die zich verdienstelijk maken met groene en duurzame initiatieven met een sociale impact in Maastricht. De jury  (bestaande uit Coen van der Gugten en Hans Passenier, raadsleden GroenLinks en Maaike Bierman, consulent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) heeft 3 kandidaten gekozen die gaan meedingen voor de eerste plaats.

De jury gaat  bij alle drie op werkbezoek en zal vervolgens op

18 februari van 16.00 – 17.30 uur de winnaar in het zonnetje zetten bij

het Landbouwbelang aan de Biesenwal 3, 6211 AD Maastricht

Vorig jaar reikte Hans Niessen, Euregionaal politicus uit de Duitstalige gemeenschap in Eupen en voormalig minister in België, het lintje uit. Nu hebben we Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en actief rond energie en duurzaamheid, bereid gevonden dit te doen. Liesbeth van Tongeren zal, voorafgaand aan de uitreiking, spreken over collectiviteit en duurzame energie.

U bent van harte welkom!

* Graag aanmelden o.v.v. aantal personen:  fractiemaastricht@groenlinks.nl of 0653168663

Groen Lintje

De criteria waarop beoordeeld is, zijn:

  • Een initiatief moet door kiemkracht en uitstraling potentie hebben.
  • Het moet goed uitgevoerd zijn;
  • Het heeft of kan grote impact hebben op duurzaamheidsbeleid;
  • Het is toegankelijk en dichtbij de mensen;
  • Het kan van onderop ontstaan;
  • Het leidt tot samenwerking en legt dwarsverbanden.

Uiteindelijk zijn duurzaam, groen en sociaal de thema's waarop we een initiatief beoordelen.

Bij de 11 nominaties kwamen we een aantal categorieën tegen: stadslandbouw,  zelfbeheer van groen in de stad, de zorg voor dieren en duurzaamheid als thema bij een nieuw te bouwen school. Mensen die alleen of in groepen actief zijn in de stadsnatuur, groentetuinen of bijzondere objecten, zoals een ooievaarsnest.

Zelfbeheer van groen in de stad is dit keer goed vertegenwoordigd. Mensen beginnen vaak klein, maar als een initiatief succes heeft, raakt de hele buurt er bij betrokken.

Uiteindelijk hebben we uit die 11 nominaties 3 initiatieven voor de eindronde gekozen die elk model staan voor een belangrijke ontwikkeling (in willekeurige volgorde):

Zelfbeheer van openbaar groen langs de Heerderweg

De Heerderweg is een straat met een eigen karakter.
In 2016  zijn veel bewoners, sommigen gezamenlijk, anderen individueel, enthousiast ingesprongen op de mogelijkheid tot zelfbeheer van openbaar groen.
In totaal zijn er nu maar liefst elf initiatieven zelfbeheer van een boomspiegel, een klein of een groot perk.
Met name bij het groene "hart" van de straat, 5 grote perken van verschillende afmetingen, is betrokkenheid, draagkracht en initiatief van bewoners een voorbeeld voor andere straten en wijken. Interessant is dat de bewoners steeds meer samenwerken en dat de gemeente, als faciliterende partij, ondanks stroperigheid en belemmerende regels leert faciliteren.

Tim en Ivi Huijsmans met Faunawatch

Ivi en Tim hebben Faunawatch (voorheen onder de naam Red de Aarde) in 2012 opgericht. Deze Maastrichtenaren zijn nu inmiddels 16 en net 18 jaar en ze zetten zich op verschillende manieren in voor een groen Maastricht, maar ze zijn ook actief in Ghana en Kameroen. Voor Maastricht en directe omgeving hebben ze inmiddels 66 bijenhotels gemaakt waarvoor ze alle materialen zelf hebben georganiseerd en de bijenhotels ook deels zelf hebben gebouwd. Het andere gedeelte hebben ze o.a. laten maken door scoutings en eigen vrijwilligers. Ze hebben ook een bijenhotel aangeboden aan Gerdo van Grootheest en voormalig burgemeester Onno Hoes. Ze hebben o.l.v. het CNME een project voor Limburg gedaan waarbij 140 bijenhotels op scholen zijn geplaatst en waarbij Ivi en Tim een deel scholen in Maastricht hebben benaderd en de officiële opening in Maastricht hebben verricht. Momenteel zijn ze in gesprek over de realisatie van bijvriendelijke zones (1 inmiddels gerealiseerd). Daarnaast hebben ze i.s.m. Dierenambulance Limburg Zuid in Maastricht een egelopvang opgezet, waarbij een dezer dagen de vergunning wordt verstrekt. Eveneens zijn ze in gesprek met de dierenambulance over herplaatsbare dieren (m.u.v. honden en katten) om deze weer een zorgzaam baasje te bezorgen.

Integraal Kindcentrum De Geluksvogel Limmel-Nazareth

IKC De Geluksvogel is in december 2016 opgeleverd als opvang- en leerplek voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Het nieuwe gebouw is het resultaat van een zeer boeiend proces dat 6 jaar geleden begon.

Wat op papier gestart is met een nieuwe visie op onderwijs, vindt nu zijn voortgang in een Integraal Kindcentrum waar kinderen duurzaam onderwijs genieten in een fantastisch (duurzaam) gebouw en een uitdagende speelleer-omgeving.

Duurzaamheid is bij deze school geen project meer, maar de basis onder alles wat ze doen. Kinderen zijn structureel bezig met duurzaamheid en worden zo in het goede spoor gezet voor hun hele verdere leven.