Een bijdrage van raadslid Menno Janssen n.a.v.  de 'Lokale Inclusie Agenda 2019 – 2022: Het VN-verdrag voor mensen met een beperking in de praktijk’

Op dinsdag 10 september j.l. werd de gemeenteraad, in een informatieronde, door wethouder De Graaf bijgepraat over de vastgestelde ‘Lokale Inclusie Agenda 2019-2022: Het VN-verdrag voor mensen met een beperking in de praktijk’. (zie voor de agenda onder meer: https://maastrichtvooriedereen.nl/2019/07/03/maastrichtse-inclusie-agen…)

Ik begon deze avond mijn bijdrage met de opmerking dat het interessant is dat we over inclusiviteit spreken, maar dat de bespreking daarvan voor mensen met een auditieve beperking niet te volgen is. Onze raad beschikt namelijk nog niet over mogelijkheden om gebruik te maken van doventolken of live ondertiteling. Ik riep mijn collega’s hierbij op om na te denken over manieren waarop we ook dit soort drempels kunnen verlagen. Inclusiviteit is namelijk, volgens mij, een werkwoord! ‘Teach what you preach’.

Verder gaf ik aan dat we ons als GroenLinks herkennen in de vele mooie ambities die in de agenda te lezen vallen. Een inclusieve stad hoort, volgens ons, heel goed bij het coalitieprogramma ‘Onbegrensd & Ontspannen’.
We juichen het dan ook toe dat het begrip toegankelijkheid dan ook breder getrokken wordt dan enkel fysieke toegankelijkheid. Het gaat namelijk ook om zaken zoals communicatie met de burgers, de beschikbaarheid van banen, toegant to informatievoorzieningen, etc.

In de agenda lezen we verschillende grote ambities die zijn ondergebracht in 10 speerpunten. In mijn bijdrage riep ik de wethouder op om inzichtelijk te maken op welke termijn welke plannen te realiseren vallen. Sommige zaken kunnen namelijk snel geregeld worden, maar andere vergen meer tijd. Vooral als het zaken betreft die zich in de fysieke ruimte bevinden.
Middels de jaarlijkse raadsinformatiebrief hopen we meer inzicht te krijgen in de voortgang.

Tot slot probeerde ik ook nog een kritische noot te kraken. Natuurlijk juichen ondernemers – zoals in de horeca- inclusiviteit toe. En zullen ze snel een handtekening onder bijvoorbeeld een manifest zetten. Maar op het moment dat er echt geinvesteerd moet worden – bijvoorbeeld bij een verbreding van de toegangsdeur of het realiseren van een invalidentoilet – wordt het pas echt spannend.
Hoe zorgen we ervoor dat ook op zulke momenten de ondernemers enthousiast blijven? Welke mogelijkheden zijn er zoal om hen (financieel) tegemoet te komen? Zijn ondernemers hiervan genoeg op de hoogte?

Kortom: de agenda is een eerste goede aanzet om tot een inclusieve stad te komen. GroenLinks houdt graag een vinger aan de pols.

Wil je meedenken of heb je goede ideeen over een inclusieve stad? Neem gerust contact met me op!

 

Menno Janssen

menno.janssen@gemeenteraadmaastricht.nl

0652401854