De gemeenteraad van Maastricht spreekt zich op initiatief van GroenLinks op 19 januari 2016 naar verwachting unaniem uit voor het besluit om juridische stappen te ondernemen tegen de kerncentrale van Tihange. Maastricht sluit zich hiervoor aan bij een initiatief uit de Städteregion Aachen, die eind van deze maand haar juridische eisen omtrent de kerncentrale bekend zal maken.

"De Maastrichtse politiek heeft er schoon genoeg van dat de veiligheid van onze burgers in gevaar gebracht wordt, omdat de Belgen hun zaken niet op orde hebben. De levensduurverlenging van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2, zonder overheden en burgers in Nederland en Duitsland daarbij te betrekken is slecht nabuurschap en zeer onwenselijk. Het opnieuw opstarten van de scheurtjesreactoren Tihange 2 en Doel 3 is ronduit gevaarlijk, zoals deze week nog werd bevestigd na onafhankelijk onderzoek vanuit de Universiteit van Wenen”, aldus fractievoorzitter Gert-Jan Krabbendam van GroenLinks Maastricht. “De tijd van politiek correct uitspreken dat we een einde aan de Belgische probleemcentrales willen is wat ons betreft na de incidenten van het afgelopen jaar en de heropstart van de scheurtjesreactoren voorbij. We voelen ons niet serieus genomen door de Belgen en kiezen daarom samen met de Duitsers voor de juridische weg.”

De leden van de Städteregionsrat Aachen spraken zich – in navolging van Maastricht – in december 2015 uit voor sluiting van de kerncentrale van Tihange en droegen hun college daarbij op te laten onderzoeken welke juridische stappen hiervoor konden worden genomen. Hiervoor zijn twee advocatenkantoren in Düsseldorf en Brussel ingeschakeld, die uitgebreid onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een juridisch proces. “Ik ben niet ervan uitgegaan dat wij rechten kunnen afdwingen, die tot een onmiddellijke stillegging van de kerncentrale kunnen leiden, maar ik deel de toenemende zorg van de bevolking, aldus raadslid Helmut Etschenberg (CDU) in een eerder persbericht van de Städteregion Aachen. “Daarom is het mijn doel, allereerst voor meer transparantie te zorgen. Op die basis kunnen verdere stappen geconcretiseerd worden”.

Etschenberg en de Akense Oberbürgemeister Marcel Philipp (CDU) spraken eerder hun vreugde uit over de unanieme weerstand van de Duitstalige Gemeenschap in België tegen de looptijdverlenging van de Belgische kernreactoren. Ook spraken Etschenberg en Philipp hun voornemen uit tot een brede coalitie met de Nederlandse buren tegen Tihange. Die coalitie komt er nu. De verwachting is dat meer Limburgse gemeenteraden het voornemen van Maastricht zullen volgen.

De motie wordt voor zover nu bekend ingediend door GroenLinks, Partij Veilig Maastricht, SP, CDA, Seniorenpartij Maastricht, PvdA, Maastrichtse Volkspartij, VVD en D66. De éénvrouwspartij LPM was vooralsnog niet bereikbaar. GroenLinks spreekt de verwachting uit dat zij zich bij deze motie zal aansluiten.

Op 9 juni 2015 sprak de gemeenteraad van Maastricht zich al uit voor sluiting van de ‘stokoude en gammele’ kerncentrale in Tihange. Toen stemden D66 en VVD nog tegen. De aanhoudende stroom aan incidenten bij de Belgische kerncentrales hebben hen doen overtuigen dat concrete actie tegen Tihange noodzakelijk is.

Op 28 januari 2016 vindt in Aken een persconferentie plaats, waarbij de eisen van de Städteregion bekend zullen worden gemaakt. De gemeenteraad van Maastricht draagt haar college in de motie van 19 januari 2016 op de deelname van Maastricht aan het Akense initiatief met een vertegenwoordiging van het college op de persconferentie kracht bij te zetten.