Begin februari heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over mogelijke deelname van de gemeente Maastricht aan het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. De wethouder gaf aan dat er een onderzoek werd ingesteld om te kijken of dit haalbaar is. Afgelopen maand heeft Burgerraadslid Mark Mülders mondelinge vragen gesteld tijdens de domeinvergadering Economie en Cultuur om te informeren wat de stand van zaken is rondom de voortgang van dit onderzoek.

Wat GroenLinks betreft is het juist in deze tijd belangrijk dat ook volwassenen lid kunnen zijn van de fanfare of handbalvereniging ongeacht hun financiële status. Afgelopen dinsdag heeft de gemeente laten weten dat Maastricht per januari 2024 deel wil nemen aan het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Als de nieuwe regeling er komt dan zal die de huidige regeling voor sport en cultuur vervangen. Ook krijgt de gemeente betere inzage in de declaraties omdat er een andere werkwijze wordt gehanteerd. Voor het Volwassenenfonds gaat men waarschijnlijk een inkomenseis tot 120% van de geldende bijstandsnorm aanhouden. De huidige regeling staat open voor mensen met een inkomen tot 110% van de norm.

"Namens GroenLinks ben ik verheugd met de toezegging en intentie van de gemeente Maastricht dat zij per 1 januari 2024 wil aansluiten. Zeker in tijden wanneer energiearmoede meer dan ooit een actueel onderwerp is, hoop ik dat mensen straks niet meer de keuze hoeven te maken tussen zaken maar onbezorgd kunnen handballen of musiceren met de plaatselijke fanfare. Ik ben blij dat dit voor veel mensen die in armoede leven een steuntje in de rug zal zijn"

- aldus GroenLinks Burgerraadslid en woordvoerder sport en cultuur Mark Mülders.