Vanochtend verscheen in Trouw een artikel over het feit dat gemeenten hun jeugdbescherming onder de afgesproken kostprijs inkopen. Deze kostprijs is tot stand gekomen op basis van afspraken tussen de VNG en Jeugdzorg Nederland. In het artikel wordt gemeld dat wethouder Jongen van Maastricht tegenover tijdschrift Binnenlands Bestuur toegeeft dat de tarieven die in zijn regio zijn afgesproken ook onder de kostprijs liggen.

Hier zijn de complete schriftelijke vragen.

 

Geacht College,

Vanochtend verscheen in Trouw een artikel over het feit dat gemeenten hun jeugdbescherming onder de afgesproken kostprijs inkopen. Deze kostprijs is tot stand gekomen op basis van afspraken tussen de VNG en Jeugdzorg Nederland. In het artikel wordt gemeld dat wethouder Jongen van Maastricht tegenover tijdschrift Binnenlands Bestuur toegeeft dat de tarieven die in zijn regio zijn afgesproken ook onder de kostprijs liggen.

De fractie van GroenLinks is verbaasd over dit bericht en heeft naar aanleiding daarvan de volgende vragen:

  1. Wanneer is afgesproken dat in onze regio de jeugdbescherming onder de afgesproken kostprijs betaald wordt?
  2. Had de gemeenteraad hiervan op de hoogte kunnen zijn?
  3. Wanneer heeft de Raad een mogelijkheid om in deze situatie verandering aan te brengen?
  4. Wat zouden de (financiële) gevolgen zijn als Maastricht voor 2019 wel de afgesproken kostprijs zou betalen?
  5. In het artikel wordt verder gemeld dat de gemeenten in Noord-Holland eisen met betrekking tot tijdschrijven aan de jeugdwerkers hebben opgelegd. Geldt dit ook voor Maastricht?

 

Wij zien beantwoording graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van GroenLinks,

Marlise Korsten

Fractievoorzitter