Na vragen van GroenLinks blijkt dat bij veel volkstuin verenigingen wachtlijsten zijn. Sinds de uitbraak van corona is dit zelfs nog verder toegenomen. De gemeente is nu aan het onderzoeken welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn en hoe ze haar volkstuinenbeleid kan vernieuwen. Voor de zomer hoopt de gemeente dit onderzoek afgerond te hebben. GroenLinks is erg benieuwd naar de uitkomsten zodat er meer ruimte komt voor zelf tuinieren.

GroenLinks zou ook graag weten wat er met een motie is gebeurt over stadslandbouw en moestuinieren die de fractie al in 2012 heeft ingediend.

De gemeente geeft aan naar aanleiding van deze motie eind 2014 een selectiecommissie van de gemeente Maastricht de stadslandbouwpilot ‘De Drie  Poorten’ heeft aangewezen op 14 hectare gelegen tussen Kruisdonk en buitenplaats Vaeshartelt. Daarnaast is er op 8.000 m2 tijdelijk leegstaande terreinen bij de Kolonel Millenstraat begin 2015 het  moesbakkeninitiatief 50|50 Be Green opgestart. Op de gemeentelijk website  (https://www.gemeentemaastricht.nl/wonen-en-verhuizen/volkstuin-huren) staat info en gegevens  van de volkstuin verenigingen. Het CNME is middels onze natuur- en duurzaamheidseducatie programma’s het aanspreekpunt omtrent stadslandbouw, (moes-) tuinieren en voedseleducatie. Zij verstrekken ook op aanvraag workshops aan de volkstuin verenigingen.

Daarnaast wil GroenLinks graag weten welke mogelijkheden er nog zijn voor uitbreidingen.

Voor gezamenlijke teelt is in Maastricht-Oost LOCOtuinen actief, opgericht door burgers. Bij LOCOtuinen werken burgers en boeren samen aan lokale coproductie van ecologisch voedsel. Als lid betaal je contributie en sluit je één of meerdere oogstdeel abonnementen af. Uit de antwoorden van de gemeente blijkt dat de gemeente nu in gesprek is met LOCOtuinen voor uitbreiding naar Maastricht-West. Twee gemeentelijke locaties van ieder ca. 4,5 hectare komen hiervoor in aanmerking. Hopelijk kunnen we binnenkort groente van eigen bodem in Maastricht-west oogsten.