milieuzone
milieuzone

Milieuzone binnenstad komt dichterbij!

GroenLinks wethouder Gert-Jan Krabbendam overtuigt Maastrichtse raad met zijn plannen voor een milieuzone in de binnenstad. Een grote meerderheid gaf in de eerste raadsronde op 27 februari 2018 te kennen voorstander te zijn van de uitwerking van een milieuzone met milieustickers, zoals toegepast in Duitsland. Dat betekent dat benzine-auto's vanaf ca. 1990 en dieselauto's vanaf ca. 2006 (beide Euronorm 4) geweerd zullen gaan worden in een deel van Maastricht, evenals sommige bestelauto's en vrachtwagens. In het najaar komt er een definitief raadsvoorstel, waarin onder andere nader uitgewerkt wordt hoe groot de milieuzone moet zijn, welke mensen gecompenseerd moeten worden (en hoe), en wat de kosten van invoering, handhaving en communicatie zijn.

Zo kan Maastricht een belangrijke volgende stap zetten ter verbetering van de luchtkwaliteit voor haar inwoners én bezoekers.

GroenLinks-raadslid Coen van der Gugten bereidt nog een motie voor op grond waarvan ook vervuilende scooters en bromfietsen uit een milieu zone te gaan weren. In de raadsronde van 27 februari bleek ook voor dit voorstel een meerderheid te vinden.

Aan het raadsvoorstel is een uitgebreid consultatieproces vooraf gegaan via onder andere het Platform Luchtkwaliteit, waarin verschillende burger- en belangengroeperingen vertegenwoordigd zijn. Ook vonden er in januari twee stadsrondes plaats waarin deze organisaties en inwoners van de stad zich stevig hebben laten horen. Hoewel met name transportbedrijven zich hebben gemeld als tegenstander van een milieuzone en binnenstadbewoners (waaronder óók ondernemers) fervent voorstander zijn, is iedereen het erover eens dat verbetering van de luchtkwaliteit belangrijk is. Wethouder Krabbendam ziet het als uitdaging om het gesprek aan te (blijven) gaan met zo veel mogelijk belanghebbenden: "ik wil graag zorgen dat zo veel mogelijk ondernemers, dus ook de transportbedrijven, mee kunnen in dit verhaal. Maar ik wil ook van de inwoners van Maastricht die ik nog niet heb gehoord weten: wat betekent het concreet voor u en hoe kunnen we daar rekening mee houden. Tegelijk gebruiken we de gelegenheid om te vertellen waarom een milieuzone wenselijk is en hoe mensen aan de milieuzone kunnen gaan voldoen. Of als het nodig is op alternatieven kunnen overstappen, in nodig met hulp van de gemeente. Met breed draagvlak bereiken we het meest."