Maandag 28 november 2017

In de raadsvergadering van 28 november is de motie die de campagne tegen Tihange ondersteunt aangenomen. Hans Passenier lichtte de motie toe.

Voorzitter,

Op 25 juni was er een menselijke ketting van 50.000 mensen. Burgers van Maastricht waren in grote getalen aanwezig. Zij wilden hun stem laten horen. De 50.000 mensen vormden een mensenketting van 90 kilometer, van de Belgische kerncentrale in Tihange via Luik, Maastricht en vele dorpen in Zuid Limburg naar Aachen in Duitsland. Met de actie eisten de initiatiefnemers de onmiddellijke sluiting van de ‘scheurtjescentrales’ Doel 3 en Tihange 2.

WISE (World Information Service on Energy) was verantwoordelijk voor de mobilisatie van de Nederlanders en heeft - met de onmisbare inzet van mede door hun opgerichte burgercomités - er voor gezorgd dat meer dan 14.000 Nederlanders mee hebben gedaan aan de actie. Veruit de meeste demonstranten kwamen natuurlijk uit Zuid-Limburg. De mensen maken zich daar zorgen: Wat als het toch een keer misgaat in die stokoude centrale van Tihange?

We hebben al diverse malen aandacht gevraagd in deze raad voor dit vraagstuk. Steeds konden we rekenen op een breed draagvlak met een ruime meerderheid: de gerechtelijke stappen die er genomen moesten worden, de jodiumpillen, de bijdrage voor de mensenketting. En we willen dat graag zo houden. We denken dat het belangrijk is dat we de burgers van Maastricht laten zien dat de politiek hier eensgezind in is.

De burgemeester neemt haar verantwoordelijkheid in de veiligheidsregio. Maar de burgers willen dat er meer gebeurt om de twee beruchte 'scheurtjescentrales' dicht te krijgen. Dit is het moment, we moeten het nu gaan doen (verkiezingen in Belgie de komende jaren): actievoeren, informeren, lobbyen, burgercomités organiseren, rechtszaken voeren. Dat kan alleen als WISE een campaigner in dienst kan nemen die zich fulltime hiermee bezig gaat houden. Om dat voor elkaar te krijgen zijn ze het salaris van zo’n campaigner aan het crowdfunden.

Om een campaigner aan te kunnen stellen hebben ze € 3.500,- per maand nodig, twee jaar lang. Dat is een hoop geld, maar als veel mensen meedoen valt het mee. Er is inmiddels 93 % van het benodigde geld bij elkaar gehaald. En wij willen graag dat de Maastrichtse politiek daar een laatste steentje aan bijdraagt.

Daarom dient GroenLinks samen met SP, Senioren Partij, D66, Maastrichtse Volkspartij, CDA en Liberale Partij Maastricht deze motie in waarvoor ik het dictum zal oplezen:

 Verzoeken het college van B&W om

  • binnen twee weken in gesprek te gaan met het burgercomité Stop Tihange Nederland en mede-organisator Wise om te bekijken hoe de gemeente Maastricht haar steun kan verlenen om het gewenste doel van de crowdfundingsactie te bereiken
  • daartoe uit gemeentelijke middelen een bedrag (met als richting tussen de € 2.400 en de €4.800,-) ter beschikking te stellen, eventueel na positieve evaluatie voor een tweede jaar te herhalen
  • de overige gemeenten, die zich binnen het jodiumdistributie gebied bevinden, op te roepen om ook hun steun te verlenen

En gaan over tot de orde van de dag

En graag wil ik eenieder oproepen om op 23 december mee te doen met de protestmars Stuur Tihange met pensioen in Heerlen.