Uit de RIB van 28 maart bleek dat de digitale sociale kaart die in ontwikkeling was, mogelijk niet iedere inwoner van Maastricht zou bereiken. De sociale kaart op papier, als toevoeging op de digitale kaart, kan er juist voor zorgen dat met deze combinatie alle Maastrichtenaren - lees huishoudens – bereikt kunnen worden; in ieder geval meer huishoudens dan met enkel een digitale versie. Het gevolg hiervan was dat tijdens de domeinvergadering Sociaal van 2 april meerdere fracties de wens uitspraken voor een sociale kaart op papier.

Om deze reden heeft ons raadslid Mark Mülders een motie ingediend, welke mede ondertekend werd door D66, Seniorenpartij Maastricht, Liberale Partij Maastricht, Partij Veilig Maastricht, PvdA, SP, SAB, CDA, Volt, VVD en de Partij voor de Dieren. De motie werd vanavond unaniem aangenomen. Mark heeft afgelopen jaar meermaals aandacht gevraagd voor de sociale kaart.

GroenLinks hoopt dat een sociale kaart op papier de zelfredzaamheid van niet digitaal vaardige inwoners stimuleert en de initiatieven op deze kaart mogelijk bijdragen in het verminderen van gevoelens van eenzaamheid.

Stemming Sociale Kaart