Afgelopen dinsdag werd een motie van GroenLinks over het terugdringen van plastic afval unaniem aangenomen.

Er stond een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor een ballonnenverbod op de raadsagenda. Dit naar aanleiding van schriftelijke vragen die door GroenLinks zijn gesteld in januari omdat meerdere gemeenten in ons land in hun APV dit verbod al hadden opgenomen. Uit de eerdere raadsronde bleek dat er niet veel draagvlak was in de raad voor een verbod in de APV voor op het oplaten van ballonen en wenslampionnen. En op papier is dit natuurlijk een mooie actie, maar: hoe effectief is zo een verbodsbepaling in de werkelijkheid? Zeker als op dit verbod niet gehandhaafd gaat worden. In de raadsronde werd het voorstel dan ook een “papieren tijger zonder tanden” genoemd.

 

Ook vroegen de gemeenteraadsfracties zich af hoe effectief een verbodsbepaling tegen alleen ballonnen en wenslampionnen is. Er zijn namelijk veel meer oorzaken voor het Maastrichtse aandeel in de plastic soep. De gemeenteraad was van mening dat via het evenementenbeleid grotere stappen gemaakt kunnen worden. Ook kunnen onze inwoners, ondernemers en de verenigingen zelf meer bijdragen aan het verminderen van zwerfafval. Zwerfafval dat terechtkomt in de natuur, de Maas en vervolgens de zee.

 

Alle partijen waren het eens dat er serieus wat aan het plastic probleem gedaan moet worden. Plastic vergaat namelijk niet maar breekt af in zeer kleine stukjes, ook wel microplastic genoemd.

En uit recent onderzoek blijkt dat we jaarlijks gemiddeld tussen de 40.000 en 90.000 stukjes microplastic via ons eten, drinken en zelfs via de lucht binnen krijgen.

 

Daarom heeft de raad afgelopen dinsdag besloten het APV verbod voor ballonnen van de agenda af te voeren en heeft GroenLinks samen met het CDA, de Senioren Partij Maastricht, D66, PvdA, VVD, SP, Partij Veilig Maastricht, PVV, Sociaal actieve burgerpartij, 50+, Liberale Partij Maastricht, Groep Gunter, Groep Alexander Lurvink de motie “terugdringen plastic soep” ingediend. De motie is vervolgens unaniem aangenomen.

 

De raad heeft het College hiermee opdracht gegeven om het gebruik van plastic voorwerpen tijdens evenementen die tot zwerfafval kunnen leiden aan te pakken binnen het evenementenbeleid. En het college opdracht gegeven met de stad (inwoners, ondernemers en verenigingen) in gesprek te gaan om te kijken hoe we met zijn allen via bewustwording plastic zwerfafval kunnen voorkomen.

 

Binnenkort beginnen de eerste gesprekken met de wethouder om te kijken hoe het gesprek met de stad het beste kan plaatsvinden. Als je ideeën hebt over het terugdringen van plastic of zelf mee wilt praten, dan kun je mailen naar: saskia.hermens@gemeenteraadmaastricht.nl

 

Saskia Hermens

Raadslid GroenLinks Maastricht