Na de zoveelste verlenging van de lockdowns, lijkt een comeback van de cultuursector op dit moment uitzichtloos. Door de Coronacrisis zijn veel cultuurmakers hun baan kwijtgeraakt en zijn ze zich aan het omscholen om andere manieren te vinden om het hoofd boven water te houden. Maar ook de Maastrichtenaren zijn weer toe aan gezelligheid en hebben veel behoefte aan samenzijn en cultuur. Maastricht als cultuurstad is in gevaar, maar zeker ook de werkgelegenheid. Maar liefst 20% van de Maastrichtse werkgelegenheid is namelijk cultuur gerelateerd.

GroenLinks wil graag weer perspectief bieden en om die reden heeft Lex Vos een motie opgesteld, ingediend door Hans Passenier, om te onderzoeken, of na Corona een stadsbreed cultuurfestival kan worden gefaciliteerd, waar alle culturele disciplines zich kunnen presenteren. Dit zou de basis kunnen zijn voor een jaarlijks terugkerend en veelzijdig festival, waarmee Maastricht in 1 klap weer op de kaart komt te staan als cultuurstad. Denk hierbij aan een samenwerking van het KOM, de kunstopleidingen, de vele ZZP kunstenaars de Maastricht rijk is, het Theater en de Muziekgieterij. Maar ook Opera Zuid, de Toneelgroep Maastricht, Philharmonie ZuidNederland, beeldende kunst en videokunst en combinaties van verschillende disciplines, het Parcours en Bruis. Het festival zou kunnen plaatsvinden in kleinere evenementen, over een langere periode en verspreid worden over passende locaties in de gehele stad. Kortom: een festival waarmee Maastricht weer tot leven komt, in verbinding staat en weer cultuur kan ademen.

De motie is aangenomen en het college gaat budgetneutraal verkennen of en hoe een cultureel festival gefaciliteerd kan worden, zodat de cultuursector en werkgelegenheid post-Corona weer op gang gebracht kunnen worden.

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking om de stad Maastricht weer als cultuurstad op de kaart te zetten.