De voltallige gemeenteraad sluit zich aan bij de burgemeestersbrief tegen de sluiting

De burgemeesters van Limburg stuurden een uitgebreide brief aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid waarin alle argumenten tegen de sluiting van het Keerpunt uiteen werden gezet.

Met gezamenlijke inspanning afgelopen weekend stuurde de voltallige Gemeenteraad er een Open Brief achteraan. Nu duimen dat het helpt.

Marlise Korsten