Onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kennen al zulke pas in een bepaalde vorm. In een later stadium zou bijvoorbeeld ook deelname aan sportactiviteiten kunnen worden meegenomen, en daarmee de cultuurpas kunnen worden verbreed naar een echte "stadspas". 

Lees hier onze volledige motie, mee ingediend door SP en PvdD. 

Als GroenLinks komen we met dit voorstel, omdat:

  • We als Maastricht een breed en rijk aanbod aan cultuur kennen. 
  • Dat helaas lang niet altijd voor alle inwoners van Maastricht toegankelijk is.
  • Terwijl we als gemeente wel financieële steun verlenen aan culturele instellingen. 
  • En er regelmatig (veel) plekken onbezet blijven tijdens specifieke voorstellingen. 
  • Cultuur voor iedereen bedoeld is, en voor verbinding in de stad kan zorgen.

We zien uit naar de bespreking van onze motie in de gemeenteraad van 28 maart, en de reactie van het college.