In de Limburger van vanochtend (11 juni) lezen we dat het beheer over (een deel van) de trappen van de Griend is overgedragen aan restaurant Noon.

Als reden daarvoor wordt gegeven dat jongeren er ’s avonds vertier zoeken (chillen) en dat daarbij de orde en de coronamaatregelen niet te handhaven zijn.

GroenLinks stelt hierover vragen aan het college van B&W