De Corona crisis heeft de wereld op zijn kop gezet.

In onze vorige meet-ups hebben we aandacht besteed aan een andere kijk op arbeid en inkomen en armoede naast ecologie en duurzaamheid.

Nu willen we aandacht besteden aan het culturele veld.

 

Want dat is het domein waar de grootste klappen vallen en de minste oplossingen worden geboden.

Het is het domein waar veel creativiteit aan de dag wordt gelegd, maar het is ook het domein dat traditioneel vaak zo slecht betaald wordt, dat er nauwelijks buffers zijn opgebouwd waarmee zulke lange periodes zonder werk en inkomen zouden kunnen worden opgevangen. 

Minder bekend is ook, dat de culturele sector met 3,7% bijdraagt aan de nationale economie en tevens verantwoordelijk is voor meer dan 4% van de werkgelegenheid. Er is dus alle reden toe om juist deze sector snel te ondersteunen, ook omdat de cultuur bovendien effecten heeft op het welzijn en de welvaart in andere sectoren.
Daarom willen we in deze meet-up met cultuurmakers en politici in gesprek gaan om te kijken aan welke oplossingsrichtingen en acties we kunnen denken.

Aanwezig zullen zijn:

Richard Loomans (muziekgieterij)

Nicolle van Lith (Cultuur in Bedrijf Limburg)

Ruud van Eeten (Huis voor de Kunsten).

Diederik Imfeld (voorzitter landelijke werkgroep cultuur van GroenLinks)

Tim van Dijk (GroenLinks fractie Provinciale Staten)

Iets later schuift ook Niels van den Berge (tweede kamerlid GroenLinks) aan.

Aanmelding weer via maastricht@groenlinks.nl