Geacht college,

We hebben allemaal de verschrikkelijke beelden gezien rond het vliegveld in Afghanistan. Mensen die zich hebben ingezet om “het westen” te helpen in Afghanistan zijn nu in gevaar, juist omdat ze ons hielpen. Vele landen vangen inmiddels mensen op, zo ook Nederland.

Er zijn in Nederland inmiddels vier opvangplekken gerealiseerd om die grote stroom op te vangen en wellicht op termijn een vijfde locatie in Amsterdam. Dit zal waarschijnlijk niet voldoende zijn. Het COA heeft veel meer opvanglocaties nodig om alle Afghaanse vluchtelingen op te kunnen vangen. Vanuit het kabinet kwam dan ook de oproep aan gemeentes en provincies om actief mee te denken (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/25/ollongren-en-broekers-knol-luiden-noodklok-asielopvang-is-vol?).

Wij kennen Maastricht als open en tolerante stad, waar we elkaar helpen als dat nodig is. Nu hebben deze mensen onze hulp nodig en gaan we ervan uit dat we als gemeente ons steentje bijdragen en samen met andere gemeentes op zoek gaan naar geschikte opvangmogelijkheden. In het verleden heeft Maastricht zich enorm ingezet voor het zoeken naar opvangmogelijkheden. Deze oproep sluit dan ook aan bij de onderzoeken en het beleid waar wij andere jaren altijd op hebben ingezet.

Wij roepen het College van B&W op om samen met de andere gemeentes geschikte mogelijkheden te onderzoeken waar een opvanglocatie op korte termijn kan worden gerealiseerd.

Klopt het dat vanuit de Rijksoverheid Overmaze aangewezen kan worden als opvangplek omdat deze eigendom van het rijk is? Welke andere mogelijkheden zijn er in onze stad en op welke wijze wordt er binnen Limburg een vuist gemaakt om mensen uit Afghanistan te helpen?

Wij wachten uw reactie af.

 

GroenLinks, PvdA, SP, SPM, D66, Groep Alexander Lurvink en Groep Gunther