Onderzoek - gepubliceerd in economenblad ESB - wijst uit dat landelijk één op de vier ouderen graag nog zou werken na hun pensionering, maar dat slechts een kleine minderheid dit uiteindelijk ook doet. GroenLinks ziet het als een kans voor Maastrichtse ouderen - die dit zelf willen - om op een maatschappelijk zinvolle manier betrokken te blijven op de arbeidsmarkt, met als uitgangspunt dat zo’n dienstverband een meerwaarde heeft voor de "oudere" Maastrichtenaar zelf. Daarnaast ziet GroenLinks dit ook als het bestrijden van mogelijke gevoelens van eenzaamheid onder ouderen die gepensioneerd zijn. 

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zou het makkelijker moeten zijn om deze "werkwens" realiteit te laten worden. GroenLinks vraagt bij de gemeente aandacht voor deze groep ouderen die na hun pensioen graag nog wil blijven werken, maar daar nu vaak de mogelijkheid niet toe heeft of krijgt.

Ouderen geven volgens het eerder genoemde onderzoek aan dat vooral de inhoudelijke en de sociale kanten van het werk de redenen zijn om langer door te werken, en dat salaris een ondergeschikte plaats inneemt. Daarvoor moeten werkgevers dan wel flexibele(re) werktijden kunnen bieden. Het zou naar schatting landelijk gaan om plus minus 200.000 ouderen. 

GroenLinks fractievoorzitter Mark Mülders wil graag weten of dit ook in Maastricht speelt, en of het college voornemens is om hier specifiek beleid dan wel een specifieke aanpak op gaat ontwikkelen.
 
In een set met schriftelijke vragen vraagt GroenLinks aandacht bij het college voor de groep ouderen die na hun pensionering graag nog betaald werk zouden verrichten. 

"Het is belangrijk dat alle Maastrichtenaren - dus ook ouderen - ieder op zijn of haar eigen manier blijven meedoen aan de samenleving. Wanneer dit voor sommige middels betaald werk wenselijk is, moeten we als stad hier zeker gehoor aan geven" aldus fractievoorzitter Mark Mülders.