Pepijn Baneke over 12 CDA'ers en hun klimaatplannen

In aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart 2019 beginnen vele politieke partijen het een beetje benauwd te krijgen.

In de media verschijnen verschillende stukken die hun politieke koers onderuit halen : slechts een klein gedeelte van de bevolking is boos, mensen willen wél opkomen voor asielzoekers en de klimaatverandering wordt door het grootste gedeelte van de bevolking gezien als het probleem dat het snelst moet worden aangepakt.

 

Mensen zien in hun eigen omgeving, landelijk en internationaal de gevolgen van de klimaatverandering. Het feit dat we ons moeten wapenen tegen extreme droogte zoals afgelopen jaar en overvloedige neerslag zou ook voor politieke partijen een teken aan de wand moeten zijn.

Nu is het moment om te handelen, zonder actie passeren we het punt dat negatieve(re) gevolgen niet meer te vermijden zijn.

 

Het klimaatakkoord van Parijs is nu meer dan drie jaar geleden ondertekend. Het is in die drie jaar bij praten en vergaderen gebeleven, concrete stappen zijn er nog niet gezet. Nederland is het op twee na slechtst presterende Europese land wat betreft het opwekken van hernieuwbare energie. En binnen Nederland is Limburg de slechtst presterende provincie. Eind 2020 moet er in Limburg door windenergie 95 Mw worden opgewekt. De stand van zaken was eind 2017 slechts een opgewekt vermogen van 12 Mw.

 

Al deze feiten doen bij GroenLinks de handen jeuken om aan de slag te gaan, om door te zetten en mensen en bedrijven mee te nemen naar een duurzame toekomst. We vinden het dan ook niet te begrijpen dat een politieke partij op de rem wil trappen met de verduurzaming van onze samenleving, voordat er een noemenswaardig begin is gemaakt.

 

Als het CDA bang is voor de betaalbaarheid van de energietransitie voor de inwoners en de concurrentiekracht van de bedrijven, dan nodigt GroenLinks Limburg deze partij uit om gezamelijk na te denken hoe we kunnen voorkomen dat dit problemen oplevert. Heel moeilijk hoeft dat niet te zijn, immers bij onze buren in Duitsland kunnen we de kunst afkijken: 28 procent afname van broeikasgassen vergeleken met 1990.

 

GroenLinks vindt het te gemakkelijk om bij het opdoemen van een majeur vraagstuk als de energietransitie te zeggen: ho, niet zo snel, dat kunnen we niet bijbenen. Als politieke partij voelen wij ons wél geroepen om het voortouw te nemen, leiderschap te tonen en visie uit te dragen.

En dat zal ook onze bedrijven ten goed komen. Wanneer de omschakeling naar duurzame energiebronnen is voltooid zal dat een concurrentievoordeel zijn. Het blijven doorgaan op huidige wijze is op termijn een concurrentienadeel.

 

GroenLinks wil de inwoners en bedrijven van Limburg ondersteunen in de taken die voor ons liggen, met kennis, kunde en middelen. En we roepen alle partijen op om niet te blijven hangen in het verleden, maar mee te gaan op weg naar de veranderende toekomst, in het belang van heel Limburg.

Pepijn Baneke

Pepijn Baneke
Pepijn Baneke