GroenLinks Maastricht vindt het belangrijk dat sport- en speelvoorzieningen behouden blijven waar ze nog van grote waarde zijn voor de inwoners. Als blijkt dat speeltuintjes gesaneerd dreigen te worden, dan kunnen er speelnatuurplekken komen, die samen met de buurten worden ontwikkeld. “Gebruik de noodzaak om aparte speelvoorzieningen tegen het licht te houden als aanleiding om tot een versnelling te komen van de noodzakelijke vergroening van onze stad”, zegt raadslid Hans Passenier. Dat kan door de inbreng van omwonenden tot leuke inventieve oplossingen leiden, waardoor er verassende speelnatuur kan ontstaan.

Daarom heeft GroenLinks een amendement ingediend, waarbij het pleit voor een dekking op de bezuiniging en niet voor het schrappen ervan. Het pleit daarnaast voor vergroening van de openbare ruimte en de mogelijkheden van speelnatuur in samenspraak met de buurten.

Wethouder Bert Jongen  heeft verwarring gezaaid door in de nota “Beweegvriendelijk Maastricht” ook te spreken over de bezuiniging op 125 speelplekken. In de nota wordt gepleit voor meer beweegvriendelijke en groene omgevingen bij Integraal Kind Centra en bij openbare sport en speelplekken. De nota wil aanhaken bij het groenplan van de omgevingsvisie. Daar is brede steun voor.

Bewoners van Maastricht hebben duidelijk aangegeven wat het belang van de sport en speelvoorzieningen zijn. De kinderraad heeft dat belang nog eens onderstreept. Het college van B&W heeft onder druk van de openbare opinie laten weten de bezuiniging terug te trekken, maar geeft daarbij niet aan welke dekking zij heeft. We horen sussende woorden dat zij op zoek gaan naar andere bezuinigingen.

Daar is GroenLinks niet gerust op. De pijn van de bezuiniging zal toch ergens vallen. Dat het niet bij de sport- en speelvoorzieningen moet zijn is duidelijk, maar een voorziene bezuinging eenvoudig op te heffen zonder met een alternatief voorstel te komen klinkt weliswaar leuk, maar getuigt volgens GroenLinks niet van goed bestuur.. In het uiterste geval betekent het een verhoging van belastingen. Het is aan de volksvertegenwoordigers, de moeilijke beslissing te nemen, waar dit moet gebeuren.