Persbericht: ENCI open

GroenLinks heeft kennis genomen van het akkoord tussen de vakbonden en de directie van de ENCI om de fabriek van ENCI Maastricht tot 2009 open te houden. Tevens heeft GroenLinks kennis genomen van het voornemen een nieuwe bestemming voor de verbrandingsoven te zoeken en het voornemen 170 banen via natuurlijk verloop te schrappen bij ENCI en voor de overige 100 mensen arbeid te garanderen. 100 banen blijven dus gegarandeerd bij ENCI in Maastricht. GroenLinks is hier voor de werknemers blij mee.

GroenLinks heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de vergunning van ENCI na 2010 niet verlengd dient te worden. Dat standpunt wordt nog altijd gehuldigd. Het akkoord van de directie met de vakbonden is gunstig voor de werknemers. Zij krijgen nu de kans een andere baan te zoeken of gebruik te maken van een regeling. Iets wat GroenLinks vanaf het begin heeft gezegd. Geleidelijk afbouwen van de activiteiten zodat er voor de werknemers alternatieven kunnen worden gezocht.

Wel staat GroenLinks op het standpunt dat de nieuwe bestemming die gezocht wordt voor de oven niet meer overlast en nadelen t.o.v. de oude situatie mag betekenen voor de leefomgeving en het milieu van Maastricht en omgeving.

De fractie van GroenLinks in Maastricht.