Het Maastricht dat ik ken, bezuinigt niet op mensen op of onder het Sociaal Minimum. Niet de zwaarste lasten op de zwakste schouders.

Dat was de kernboodschap die ik namens GroenLinks in het debat over de bezuinigingen inbracht. Vandaar

 • geen aantasting van de 110% norm voor toegang tot de bijzondere bijstand
 • geen aantasting van de inkomensregelingen in het armoedebeleid zoals de mogelijkheid van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

De boodschap klonk helder maar of hij overal goed ontvangen is????

We houden de uitwerkingen van de maatregelen dan ook goed in de gaten, want daar zouden we nog wel eens voor verrassingen kunnen komen te staan.

Moet er dan helemaal niet bezuinigd worden in het Sociaal Domein? 

Jawel en liefst zo snel mogelijk. Het is duidelijk dat we weer grip moeten krijgen op de uitgaven.

 • We zullen binnen de WMO een einde moeten maken aan een aantal ruimhartige regelingen die voor alle Maastrichtenaren gelden. Juist om de meest kwetsbaren te ontzien.
 • De gemeentelijke organisatie moet meer toegesneden worden op het werken vanuit de dialoog en met samenhang tussen beleid en uitvoering.
 • Het gat van meer dan 25 miljoen moet wel gedicht worden. Ook om bezuinigingen te voorkomen die bijvoorbeeld de culturele voorzieningen en onze ambities op duurzaamheid en klimaat structureel aantasten.

In het grote raadsdebat van afgelopen dinsdag hebben we gelukkig een aantal culturele gezelschappen kunnen vrijwaren van de bezuinigingsdrift. 

 • Musica Sacra, Jazz Maastricht, Intro in Situ en Viewmaster behouden hun subsidie.
 • Bureau Europa behoudt een deel waarmee ze in stand blijven, maar waarmee ze ook een opgave hebben naar de toekomst.

Bij klimaat en duurzaamheid hebben we echt wel moeten slikken. Onze wethouder, Gert-Jan Krabbendam, heeft ons uiteindelijk kunnen overtuigen dat de huidige voorstellen verantwoord uitgevoerd kunnen worden. En dat die onze lange-termijn doelstellingen niet fataal raken.

 • De korting op de uitvoering van de Klimaatbegroting bijvoorbeeld kan bij het MKB worden neergelegd omdat die sector nu ook financiering voor klimaatmaatregelen uit andere potjes kan krijgen.
 • We hebben ons sterk ingezet voor het behoud van de Natuurtuinen en hebben daarvoor een motie ingediend. (zie onder Downloads)
 • En de wethouder beloofde, in reactie op onze breed gesteunde motie, dat hij in de gesprekken met CNME zorgvuldig zal kijken naar de bescherming van de Natuurtuinen, bijvoorbeeld door over onderhoud en exploitatie van het gebouw in samenspraak met CNME andere afspraken te maken. De educatieve rol van CNME is sowieso al van bezuiniging uitgezonderd en de energiecoaches kunnen elders financiering krijgen.

We hebben moeten instemmen met pijnlijke voorstellen en totdat in november de definitieve begroting is vastgesteld zullen nog vele dilemma’s volgen.

Maar er ligt nu wel een pakket vanuit een visie waarmee we denken dat Maastricht zich als stad en gemeenschap verder kan ontwikkelen.

Op 19 augustus hadden we een meet-up over de mogelijkheden om in het Sociaal Domein te bezuinigen. 

Wethouders van Eindhoven (Renate Richters, GroenLinks ) en Venlo (Frans Schatorjé, EenLokaal) legden uit hoe zij dat in hun steden hebben aangepakt.

Met

 • goed toezicht op de toekenningen,
 • verstandige afspraken met zorgaanbieders,
 • een calamiteitenfonds voor zaken die niet voorzien werden
 • en vooral meer en beter onderlinge samenwerking

kom je al een heel eind.

Daar putten we hoop uit. En uit het feit dat Maastricht al tal van initiatieven kent die daarin voorgaan, waar we lering uit kunnen trekken.

Die initiatieven kunnen passen in een goed toegankelijk Sociaal Domein dat iedereen de zorg levert die hij/zij in zijn/haar situatie nodig heeft.

Marlise Korsten