Het basisinkomen is hip. Raadsleden in diverse gemeenten willen experimenteren met een basisinkomen voor bijstandsgerechtigden. Maar is het basisinkomen daar wel een geschikt instrument voor? Voor GroenLinks is het belangrijk een helder beeld te hebben van de huidige problemen en een visie waar het heen moet.

GroenLinks organiseert daarom op 16 juni 2015 om 19:30 uur een publieksdebat over het basisinkomen. Kom ook en debatteer mee!

Het systeem is vastgelopen
De huidige regelingen van sociale zekerheid zijn onhoudbaar. Het maatschappelijke en economische stelsel lijkt te zijn vastgelopen. De samenleving maakt haar beloften niet waar, als het gaat dan om een redelijke verdeling van welvaart, inkomen en werk. De doelstelling van volledige werkgelegenheid lijkt eigenlijk opgegeven. Mensen moeten naar de voedselbank, terwijl er overproductie is. Mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, terwijl wij nog nooit zo rijk zijn geweest. ZZP-ers met wisselende, soms kleine, inkomens passen niet in het systeem van sociale zekerheid. Mensen moeten op een bijna vernederende wijze op zoek naar werk dat er niet is. Het vertrouwen van de mensen in de samenleving en de overheid wordt zwaar op de proef gesteld.

De keuze voor een fundamentele verandering
Kiezen voor een basisinkomen betekent een drempelloze toetreding tot de arbeidsmarkt en het vermindert de bureaucratie. Het is een keuze voor een fundamentele verandering: een gedeeltelijke loskoppeling van arbeid en inkomen. Met herinrichting van ons belastingstelsel kunnen we het betalen.

Vragen, vragen...
Aan de andere kant: moeten we dan het (wettelijk) minimuminkomen loslaten? Hoe hoog is dat basisinkomen? Welke ruimte is er nog voor armoedebeleid? Als er te weinig werk is waarom herverdelen we dat dan niet? Worden mensen lui van een basisinkomen?

Publieksdebat over het basisinkomen
GroenLinks organiseert een debat over deze vragen.  Wim de Heer, voormalig GroenLinks statenlid, zal een inleiding houden waar op al deze vragen wordt ingegaan. Daarna zal er een debat plaatsvinden.
Het debat vindt plaats op 16 juni, Elisabeth Strouvenlaan 51a, blauwe poort (volg de borden  Coöperatie Blauwdorp) en start om 19:30 uur.