Raad in actie voor zwerfjongeren

Op 14 februari 2017 behandelde de gemeenteraad van Maastricht in een raadsronde twee initiatiefvoorstellen van raadsleden die de opvang van zwerfjongeren willen verbeteren. De beide indieners, Franca Eurlings-Tonnaer (D66) en Jo Smeets (PVM), oogsten veel lof voor het feit dat zij met het nodige veldwerk de thematiek van op straat of van vriendenadres naar vriendenadres zwervende jongeren onder de aandacht van de raad hebben gebracht. Tegelijkertijd waren er ook voorzichtige kritische geluiden te horen, mede naar aanleiding van de reactie van het college op de voorstellen: want gebeurt er niet al heel veel, en is er nog een initiatiefvoorstel noodzakelijk om dat aan elkaar te knopen? Breed gedeeld werd het geluid dat, hoewel in de voorstellen gesproken wordt over de noodzaak om het aanbod en het beleid minder versnipperd te maken, D66 en PVM er uiteindelijk niet in zijn geslaagd met één voorstel te komen. Reden te meer voor GroenLinks om een constructieve oplossing voor te stellen, zodat er uiteindelijk toch één plan van aanpak kan komen waar beide raadsinitiatieven in opgaan.

Daar waar het initiatiefvoorstel van D66 de raad vraagt een besluit te nemen tot een bestuursopdracht aan het college ("werk een plan van aanpak uit aan de hand van verschillende uitgangspunten"), vraagt het initiatiefvoorstel van PVM gelijk een uitbreiding van de opvangplaatsen. In het debat met PVM daarover kwam naar voren dat het specifieke aantal opvangplaatsen voor hen niet het meest wezenlijke is, maar wel dat zo snel en concreet mogelijk de situatie dient te worden opgelost dat er nog altijd jongeren dak- of thuisloos zijn in Maastricht. Dat is zowel een uitgangspunt waar GroenLinks zich van harte achter schaart, als een aanknopingspunt voor de door GroenLinks voorgestelde constructieve oplossing, die op steun van een meerderheid in de raad zal kunnen rekenen.

In de aanloop naar de definitieve besluitvorming op dinsdag 7 maart 2017 zal GroenLinks fractievoorzitter Gert-Jan Krabbendam in overleg met PVM en D66 een amendement voorbereiden, waardoor in het initiatiefvoorstel van PVM als besluitpunt wordt geformuleerd dat de uitgangspunten van het initiatiefvoorstel zullen landen in hetzelfde plan van aanpak als waartoe besloten wordt in het initiatiefvoorstel van D66. Dat plan van aanpak zal worden uitgewerkt door het college en weer voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Gelet op de proactieve houding van wethouder Jack Gerats (SP) in dit dossier, heeft GroenLinks er vertrouwen in dat dit zal leiden tot een aanpak die er volledig op gericht zal zijn zwerfjongeren de hulp, rust en opvang te bieden die ze nodig hebben en die zoveel mogelijk zal voorkomen dat jongeren in Maastricht überhaupt in die positie terecht zullen komen.

Lees hier de stukken behorende bij het agendapunt zwerfjongeren in de raadsronde van 14 februari 2017.