Tongerseweg

Wat doe je met een regionale uitvalsweg die zijn fysieke oorsprong vindt in de tijd van koetsen en paarden?

Waar anno 2021 vrachtauto’s, landbouwvoertuigen, personenauto’s, fietsers, voetgangers en bewoners eigenlijk te dicht op elkaars lip zitten.

Het liefst zou je hem afwaarderen tot een lokale weg en die regionale functie geven aan een moderne opvolger op een andere plek.

Een blik op de kaart leert dat dat bij de Tongerseweg nog niet zo eenvoudig is. De regionale structuur waar hij deel van uit maakt is vooral die van onze Belgische buren. Het zoeken van nieuwe transit routes voor vooral zwaar verkeer is onderdeel van een integrale benadering in de regio. En het overleg met de juiste bestuurslaag in België is weerbarstig. Een integrale benadering is van de lange adem.

Voor die opgave worden we in Maastricht gesteld: werken aan een echte oplossing op de lange termijn en tegelijkertijd op de korte termijn dié deeloplossingen realiseren die wél lokaal te doen zijn. En noodzakelijk omdat de overlast serieus is.

De problematiek rond de tongerseweg spitst zich toe op achterstallig onderhoud én de overlast veroorzaakt door vrachtverkeer.

De al jaren in de wacht staande reconstructie van de tongerseweg wordt nu gerealiseerd. Nu niet alleen om de weg kwalitatief te verbeteren, maar ook door een andere inrichting het karakter van het gebruik te veranderen en hem vooral ook veiliger te maken.

Door een ontwerptraject in te zetten waarbij de daar wonende burgers konden participeren, is een bijzonder project tot stand gekomen. Vooraf geformuleerde doelstellingen, zoals het STOP principe, én voorkeuren van bewoners hebben tot een uitvoeringsplan geleid dat met recht de vrucht van participerend ontwerpen kan worden genoemd. Een groot compliment aan de ambtenaren die deze lastige en soms stroeve klus geklaard hebben is op zijn plaats. Na de leerzame vingeroefening rond de Mergelweg is dit echt iets nieuws voor onze stad.

We moesten allemaal wel even slikken toen duidelijk werd dat de bomen langs de weg toch echt ook aan vervanging toe zijn.

Met alle beperkingen die de Tongerseweg kent, hebben we er vertrouwen in dat de weg een echte upgrade krijgt. Niet alleen bouwtechnisch, maar ook als plek om je te verplaatsen, zeker als fietser of als voetganger. Én met wat minder en vooral ook rustiger vrachtverkeer.

De politieke afspraak daarover staat wat ons betreft nog steeds: Als na de reconstructie blijkt dat doorgaand vrachtverkeer een groot probleem blijft, valt niet te ontkomen aan verdere maatregelen om transit vrachtverkeer te dwingen andere routes te kiezen. Idealitair moet het overleg met de Belgische buren tot veranderingen in de regionale wegenstructuur leiden die dat transit verkeer niet meer door onze stad leidt. Een einzelgang door Maastricht in de vorm van een vrachtwagen verbod zonder aanpassingen in de regio er omheen is daarbij niet eerste, maar laatste keuze. Maar, ook zonder de buren, moeten we het probleem uiteindelijk wel oplossen. Hier ligt écht een taak voor het structureel overleg met de Belgen.

Uit de inbreng door de omwonenden in de stadsronde werd duidelijk dat veel burgers die hebben deelgenomen zich kunnen vinden in het resultaat. Niet allemaal, dat is ook duidelijk. Laten we hopen dat het resultaat straks in de praktijk iedereen kan overtuigen. Een oude weg met weinig speelruimte moderniseren is een lastige opgave. Dit plan geeft het gevoel dat we een eind komen.

Coen van der Gugten