Resultaten Maastricht in het project VDL Nedcar: ruimte voor verbetering

Naar aanleiding van publicaties over de werving van personeelsleden voor VDL Nedcar stelde de fractie van GroenLinks vragen over de Maastrichtse resultaten in dat project. De arbeidsmarkt trekt immers aan en in Zuidelijk-Limburg en het is nu dus het goede moment om te bekijken of onze manier van selectie en toeleiding van medewerkers, juist ook die in de kaartenbak van de sociale dienst, goed werkt.

Het College antwoordde ons dat de gemeentelijke organisatie staat en goed werk levert; er is een goed overzicht van de capaciteiten, competenties en gezondheidssituatie van de mensen met een uitkering; er worden voldoende instrumenten ingezet om mensen naar werk toe te leiden en er is een goed werkend servicepunt voor werkgevers: Podium 24. Ook de contacten met de vakopleidingen beoordeelt het College positief. Het College is dan ook tevreden met de resultaten: van de 162 geselecteerde kandidaten gingen er uiteindelijk 40 bij VDL Nedcar aan het werk. En financieel zorgt deze uitstroom uit de kaartenbakken natuurlijk ook voor een flink voordeel (voor 2017 geraamd €667.88,- voor Maastricht-Heuvelland). Maastricht zal zeker actief aan het project blijven deelnemen zeker nu ook andere grote werkgevers aansluiten bij de gekozen werkwijze.

Kennelijk zijn we dus met dit project op de goede weg en liggen er kansen om de komende periode nog meer mensen naar de arbeidsmarkt te leiden. Dat is goed nieuws. Maar kan het nog beter: kunnen we nog iets doen aan de handicap die een deel van de mensen met de taal hebben, kunnen we nog pro-actiever mensen naar een gerichte cursus/opleiding sturen etc. Of kunnen we de gegevens die we hebben over toekomstige krapte op de arbeidsmarkt gebruiken bij voorlichting op scholen? De fractie in Maastricht blijft het kritisch volgen.