Samen leren, samen leven

Marlise Korsten doet verslag van een bijeenkomst van alle samenwerkende onderwijsinstellingen met betrekking tot het onderwijs van de vluchtelingen in onze stad.

Afgelopen maandag 27 mrt was ik tot mijn grote genoegen aanwezig bij een bijeenkomst van alle samenwerkend onderwijsinstellingen die zich inspannen om vluchtelingen in onze stad en regio een faire kans te geven. We kregen presentaties te zien van COA/AZC-Maastricht, Zuyd Hogeschool, Vluchtelingenwerk, InnBetween/refugeeProject Maastricht, de Internationale Schakelklas, Nidos en het talencentrum van de Universiteit Maastricht. Deze presentaties werden, onder de enthousiaste leiding van Annemarie Penn, veelal gegeven door vluchtelingen van verschillende leeftijd en uit verschillende landen. Je kon als toehoorder niet anders dan geraakt zijn door het enthousiasme, de ambitie, de moed en het doorzettingsvermogen waarmee onze nieuwe stadgenoten de taal onder de knie proberen te krijgen en een plek proberen te krijgen in onze samenleving. Het is ook inspirerend om te ervaren dat zoveel mensen en instellingen zich volop inzetten om hen daarbij op weg te helpen. Vanzelfsprekend was ik zelf heel blij ook het UAF daar te zien; ik stond zelf aan de wieg van het contact tussen die prachtige stichting en de Gemeente Maastricht. Het is trouwens ook prijzenswaardig dat onze burgemeester, wethouders en ambtenaren er blijk van gaven zich in te zeten voor de snelle inburgering van de vluchtelingen in onze stad. Helpende handen blijven toch altijd nog nodig: de burgemeester riep mensen op zich te melden als taalmaatje. En verder is er vooral behoefte aan werkervaringsplekken voor mensen die (nog) niet de Nederlandse taal onder de knie hebben. Dus kom op GroenLinksers en andere lezers van deze site: als je nog mensen of plekken weet, laat het me weten. Dan leid ik het door.