Die partijen hebben definitief opgegeven om met meningsuitwisseling en debat naar oplossingen te zoeken voor de grote problemen die Maastricht heeft. Ze blijven liever weg, roepen dat de democratie in het geding is en de bestuurscultuur helemaal fout. Wel her en der met een fragmentatiebom het hele stadsbestuur zwart maken, dat lijkt de strategie. Zie het eenzijdige artikel dat in Binnenlands Bestuur verscheen.

Of eisen dat een openbaar debat over de tram plaatsvindt terwijl je weet dat de Maastrichtse belangen in de nog lopende aanbestedingsprocedure daardoor schade kunnen oplopen. Het is echt een diepdroevige situatie.

In Den Haag dringt langzamerhand door dat je "in een bestuurscultuur niet kunt wonen" (vrij naar Jan Schaefer).

Burgers, Maastrichtenaren willen oplossingen van de politiek en zitten niet te wachten op het politieke spel met een hele kleine p.

Problemen genoeg: bezuinigingen, de inrichting van het Sociale Domein, de tweedeling in de stad, economisch herstel na Corona. College en Raad moeten elkaar scherp houden, meningsverschillen uitvechten, besluiten nemen die goed zijn voor de stad. In een scherpe, open dialoog. Zelfs in de aanloop naar verkiezingen. Laten we dat doen.