Op 27 juni 2023 werd een amendement - ingediend door Mark Mülders namens GroenLinks - aangenomen in relatie tot het meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD Zuid-Limburg voor betere PrEP-zorg. Sinds augustus 2019 loopt het landelijke PrEP- pilotprogramma gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de PrEP-zorg pilot betalen gebruikers een eigen bijdrage van € 7,50 per dertig tabletten. Vanaf 1 augustus 2024 stopt deze pilot en gaan gebruikers van PrEP zelf betalen voor deze medicatie. Op basis van de huidige situatie schat VWS in dat het zelf betalen van de medicatie neerkomt op ongeveer € 30,- per maand bij dagelijks gebruik van PrEP. De verhoging van € 22,50 per maand zorgt ervoor dat gebruikers van PrEP het medicament mogelijk niet meer kunnen betalen. PrEP wordt nog niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Op 1 november 2023 ondertekende voormalig wethouder Bastiaans de declaratie van Parijs. Maastricht sluit zich daarmee aan bij Fast-Track Cities. Maastricht doet dit vanuit Limburg4Zero een innovatieve samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek in heel Limburg, met als doel het voorkomen van hiv en aids en het bevorderen van de seksuele gezondheid van alle inwoners uit Limburg. 

Het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) zou de zorgvraag van haar cliënten graag optimaal bedienen. Testen bij het CSG is nog steeds laagdrempelig, anoniem en de verpleegkundige heeft oprechte aandacht en tijd voor de cliënt. Het CSG moet ten gevolge van de stijgende kosten de triage aanscherpen en het aantal consulten reduceren. Hierdoor ontstaan beperkte plekken in spreekuren, ontstaan lange wachttijden en worden personen sneller verwezen naar de eigen huisarts of een betrouwbare online soa zorgaanbieder. Dit is wat GroenLinks betreft niet wenselijk en tegenstrijdig daar Maastricht is aangesloten bij Fast-Track Cities. Tegelijkertijd is er ook een stijging van soa’s waarneembaar.

Mark is benieuwd wat de GGD Zuid-Limburg naar de mening van het college zoal doet om zich in te zetten voor betere PrEP-zorg en om PrEP onderdeel te laten maken van de reguliere zorg. Dit mede naar aanleiding van het aangenomen amendement - ingediend door GroenLinks - in juni 2023. Daarom heeft Mark n.a.v. het eerder genoemde werkbezoek op 18 april schriftelijke vragen gesteld, mede naar aanleiding van zorgwekkende signalen vanuit het Centrum voor Seksuele Gezondheid.