Schriftelijke vragen n.a.v. gemeentelijke financiering vuurwerkshow koningsdag

GroenLinks stelt schriftelijke vragen m.b.t.  gemeentelijke financiering van de vuurwerkshow op koningsdag.

Geacht college,

Onze fractie vernam via de media (Dagblad de Limburger, 26 april 2018) dat de gemeente Maastricht voortaan de kosten van de jaarlijkse vuurwerkshow ter afsluiting van Koningsdag voor haar rekening neemt. Dit om de Stichting Oranjecomité Maastricht te ontlasten.

Buiten het feit dat wij van mening zijn dat we vuurwerkshows niet financieel hoeven te ondersteunen, maken we ons oprecht zorgen over de impact die zulke shows op onder meer het milieu en de volksgezondheid heeft. We weten namelijk allemaal dat het afsteken van vuurwerk milieuvervuiling veroorzaakt; denk hierbij aan de hoge concentratie van fijnstof in de lucht. Ook vervuilt vuurwerk de bodem en water.

De zware metalen in het vuurwerk hebben verder een negatieve invloed op de gezondheid van mens en dier. Het inademen van de vrijgekomen stikstof is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor mensen die over een zwakkere gezondheid beschikken of aan een longziekte lijden.

En ook verschillende huisdieren hebben tijdens het afsteken van vuurwerk te kampen met stressverschijnselen. Vuurwerk, zeker in de broedperiode van vogels, is in strijd met de Wet natuurbescherming die het opzettelijk verstoren van vogels verbiedt

Daarom dus de volgende vragen:

  1. 1)  Waarom heeft de gemeente besloten om de kosten van deze vuurwerkshow voor haar rekening te nemen? En zijn er nog meer organisaties die op deze goedgeefsheid kunnen rekenen?

  2. 2)  Wat bedragen de kosten voor deze show en uit welk budget wordt dit betaald?

  3. 3)  Is het college bereid om geen vergunningen af te geven voor het afsteken van vuurwerk bij evenementen in het broedseizoen?

  4. 4)  Is het college bereid om alternatieven ter vervanging van deze vuurwerkshow te onderzoeken?

Namens de fractie van GroenLinks, Menno Janssen