Op 19 maart j.l. ontvingen we een brief met als onderwerp toezegging raadsinformatieronde 29 januari 2019. In die brief wordt aan het einde geconcludeerd dat dat het Landbouwbelang een vrijplaats is.
Deze brief heeft ons verbaasd en op grond daarvan sturen we deze vragen.