Op aanvraag van raadslid Menno Janssen en burgerraadslid Peter Vrehen (SP Maastricht) vindt er op dinsdag 19 november in Maastricht een stadsronde over vuurwerk plaats. Die avond zal er een dialoog plaatsvinden aan de hand van de vraag "is Maastricht vuurwerkmoe?"

De bijeenkomst zal in het teken staan van het ophalen van meningen hoe Maastrichtenaren staan ten opzichte van vuurwerk in de stad. Dus zowel voorstanders als tegenstanders zullen aan het woord komen. Menno en Peter hebben vooraf een aantal verkennende sessies gehad met woordvoerders van verschillende fracties. Ook is er (via het stadspanel) een enquête gehouden in Maastricht waaruit blijkt dat meer dan 47% van de bevraagde inwoners aangeeft een landelijk vuurwerkveerbod te wensen. Verder geeft 11% van de respondenten aan tegen een vuurwerkverbod te zijn; 37% van de personen wenst alleen vuurwerk op openbare plaatsen en 36% wenst Maastricht vuurwerkvrij.

Kortom: de Maastrichtenaren hebben zeker een mening over dit onderwerp.

Om te kunnen komen tot een breed gedragen visie met betrekking tot de toekomst van vuurwerk en vuurwerkgebruik in Maastricht is het, volgens Menno en Peter, dan ook belangrijk dat iedereen de gelegenheid krijgt zijn mening te geven en zo hun eigen standpunt naar voren te brengen en mee te denken hoe op een toekomstbestendige manier vuurwerk een plaats kan krijgen in Maatricht.

We zijn daarbij natuurlijk ook ontzettend benieuwd hoe onze eigen leden over dit onderwerp denken!

Die avond worden onder meer vier stellingen behandeld:

 

I Vuurwerk is onmisbaar

II Vuurwerk is niet voor iedereen ‘feest’

III In Maastricht mag alleen nog vuurwerk worden afgestoken op daartoe aangewezen plaatsen

IV We zijn te ver doorgeschoten met allerlei verboden; een vuurwerkverbod is niet nodig

 

Noteer de datum alvast in je agenda! Dinsdag 19 november 19.30 in de raadzaal in Mosae Forum.

Mocht je verhinderd zijn en toch je mening willen geven, neem dan contact op met Menno Janssen via menno.janssen@gemeenteraadmaastricht.nl of 0652401854