Stembureaus in Maastrichtse onderwijsinstellingen

Maastricht, 28-06-2017

Nina Solomons, ons nieuwe raadslid, stelde afgelopen week haar eerste art.48 vragen.

"Ieder mbo een stembureau." Onder dat motto lanceerde de Nationale Jeugdraad (NJR) in februari dit jaar een pleidooi voor stembureaus op mbo‐instellingen. Het doel: de opkomst onder jongeren tijdens de verkiezingen vergroten. Dat is nodig. Slechts 20 procent van de 55‐plussers stemt landelijk niet, bij jongeren is dat 30 procent.

Afgelopen verkiezingen werden in Maastricht verschillende stembureaus gevestigd in verzorgingstehuizen, buurtcentra en basisscholen maar niet in onderwijsinstellingen waar stemgerechtigde jongeren komen. Het realiseren van een stembureau op een locatie waar jongeren en studenten veel komen, is een laagdrempelige oplossing. Niet jongeren en studenten naar het stembureau, maar het stembureau naar jongeren en studenten!

De actie van de NJR kwam te laat voor de organisatie van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Voor de eerstvolgende verkiezingen is die mogelijkheid er wel.

Vandaar de volgende twee vragen:

1. Bent u bereid om met onderwijsinstellingen in Maastricht in overleg te treden om stembureaus op (hoge)scholen en universiteit te realiseren?

2. Zo ja, hoe gaat u de raad informeren over de resultaten van dit overleg?

3. Bent u bereid in de aanloop van de verkiezingen, samen met de onderwijs instellingen, een programma en initiatieven ontwikkelen om de opkomst onder jongeren te verhogen zoals een oproep om zich tijdig te registreren?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van GroenLinks Maastricht,

Nina Solomons

Raadslid