Tongerseweg moet veiliger, schoner en leefbaarder worden

Een lange mars door de politieke realiteit

GroenLinks wil al jaren de situatie op de Tongerseweg veiliger, schoner en leefbaarder maken. Eind dit jaar gaat het eindelijk gebeuren. Zodra het werk aan de kruispunten in Smeermaas en Veldwezelt gedaan is en de Noorderbrug afritten in gebruik zijn, volgen er stappen om de Tongerseweg te ontlasten. Dat is het resultaat van 2 jaar stug volhouden in de Maastrichtse politiek.

Toen we in november 2015 onze motie "verkeersmaatregelen Maastricht-West" indienden, hadden we vooral twee doelen voor ogen: na de verlegging van de Noorderbrug structureel overleg openen met de Belgen vanuit het besef dat de situatie in Maastricht-West samenhangt met die van de hele regio én daarbij met voorrang verlichting te zoeken voor de overbelastte Tongerseweg.

De Tongerseweg moet uiteindelijk rustiger worden door vooral het vrachtverkeer over die weg te verminderen. Na uitvoerige lobby door GroenLinks ontstond afgelopen najaar eindelijk een politieke meerderheid voor een (nachtelijk) vrachtwagenverbod voor heel Maastricht-West. Heel Maastricht-West om te voorkomen dat het verkeer door andere buurten zou denderen. Dat willen we niet en bovendien zou er dan geen meerderheid zijn voor zo'n maatregel.

Een andere motie van GroenLinks (“luchtkwaliteit binnenstad”) leidde, na een stadsronde, ertoe dat de raad het college opdracht gaf om de mogelijkheden voor het instellen van een milieuzone voor de binnenstad te onderzoeken.
Een milieuzone beperkt vooral vervuilend diesel verkeer en is een stap op weg naar een autoluwe binnenstad. Een optie om de Tongerseweg onder die milieuzone te laten vallen doemde op.

 

In juli 2017 diende GroenLinks een motie in die het college opriep om op korte termijn met voorstellen te komen om het vrachtverkeer op de Tongerseweg te beperken. Deze motie werd toen nipt verworpen (19 tegen 17). Blijkbaar waren de verkiezingen nog nét te verweg...

Op dit moment wordt op een paar fronten gewerkt:

 

– In februari 2018 komt de realisatie van die milieuzone in Maastricht op de agenda. Invoering daarvan lijkt nu eindelijk op een meerderheid te kunnen rekenen en geeft mogelijkheden, als de Tongerseweg daar deel van uit maakt, om sterk vervuilend vrachtverkeer van de Tongerseweg te weren. Invoering van een stickersysteem geeft daarbij de mogelijkheid het ook voor buitenlandse kentekens te handhaven en dat is belangrijk: veel vrachtverkeer is buitenlands.

-Er ontstond een meerderheid om in het vierde kwartaal van dit jaar de stap naar een nachtelijk vrachtautoverbod voor heel Maastricht-West te zetten. Op de VVD na heeft vrijwel iedereen nu uitgesproken dat ook te willen.

Waarom na de zomer:

  • De komende maanden gaat het kruispunt in Smeermaas (en vlak daarna ook dat in Veldwezelt) helemaal dicht voor een opknapbeurt. Daar kan dan geen verkeer door, ook niet het verkeer dat als gevolg van een totale afsluiting de route over Belvederelaan zou moeten nemen. Een maatregel zonder alternatieve route gaat het niet halen.
  • Pas na de zomer is duidelijk hoe de veranderde aanlanding van de Noorderbrug de verkeersstromen in Maastricht-West en dus ook op de Tongerseweg doet veranderen. Veel partijen geven hun fiat pas aan maatregelen als die gevolgen duidelijk zijn.

Die 3/4 jaar wachten kunnen we goed gebruiken om met de Belgische buren in overleg te gaan over de regionale gevolgen en inpassing van een vrachtwagen verbod.
GroenLinks is ervan overtuigd dat een maatregel met gevolgen over de grens succesvol kan zijn als we die in gezamenlijkheid binnen de regio proberen nemen. Dat zien de Belgen ook: in overleg met politici in de regio (Lanaken, Hasselt, Riemst) blijkt dat ook zij er van overtuigd zijn dat we de gezamenlijkheid moeten gaan zoeken en alleen zo kunnen werken aan oplossingen voor problemen die houdbaar zijn.

Wethouder Aarts heeft inmiddels toegezegd voor deze zomer te werken aan een euregionaal symposium met een groot debat over mobiliteit. Hierdoor wordt voor iederen zichtbaar dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt, aan beide zijden van de grens.

Tot slot: GroenLinks wil niets liever dan de situatie op de Tongerseweg veiliger, schoner en leefbaarder maken. We zijn daar ook al jaren mee bezig (het zit in de genen van onze partij), maar stuitten altijd op een gebrek aan draagvlak binnen de raad.
Gezien de omstandigheden én de politieke werkelijkheid, denken wij later dit jaar in een positie te zijn om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten. Sterker nog: nu even snel maatregelen treffen is gewoon niet uitvoerbaar. Dan houdt je iedereen voor de gek.

Voor GroenLinks is het bemoedigend dat nu ook andere partijen zien dat leefbaarheid belangrijker is dan het recht van vrachtwagens om overal doorheen te jakkeren. En dat we dus eindelijk meerderheden vinden om echte stappen te zetten.

Coen van der Gugten.