GroenLinks kiest voor mensen aan de onderkant, voor cultuur en natuurlijk voor groen

10 uur lang heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het ‘’KPMG-rapport”. Het rapport is heel erg kritisch over de manier waarop de Gemeente zijn geld beheert in het Sociaal Domein (geen overzicht van uitgaven, niet duidelijk wie verantwoordelijk is, niet duidelijk wie aan de bel moet trekken). En heel erg kritisch over het gebrek aan een duidelijk herkenbare koers in het Sociale Domein. Zonder uitzondering lieten de politieke partijen weten dat dit echt niet verder kan en dat van het College al veel eerder actie was verwacht op deze punten. Alleen als op deze punten afdoende antwoorden komen kan de Raad zich buigen over de acute bezuinigingsvoorstellen voor 2021-2024.

Het College trok het boetekleed aan, omarmde alle conclusies van het rapport en beloofde een hele reeks verbeterplannen en -maatregelen: een veranderplan voor de gemeentelijke organisatie, een verplichtingenadministratie bij Jeugd, meer en beter gebruik van de beschikbare data etc. Nu maar afwachten of dit ook in rap tempo gaat gebeuren. Ook over de koers van het Sociaal Domein wordt hard nagedacht. Dat zal leiden tot meer uitgewerkte plannen voor het aantal zorgaanbieders (nu meer dan 100), voor betere afstemming met bijvoorbeeld huisartsen, voor veel meer samenwerking tussen de verschillende posten in het Sociale Domein. En natuurlijk ook over het brede begrip Maastrichtse Maat. Wat bedoelen we daar nu precies mee? Kunnen we het ons nog veroorloven om ruimhartig te zijn voor iedere Maastrichtenaar die een aanvraag voor bijvoorbeeld WMO-ondersteuning doet? Of willen we ruimhartig zijn voor de mensen die dat echt nodig hebben? De mensen die moeten rondkomen van 110% van het Sociaal Minimum?

Moeilijke vragen, waar wij als fractie mee worstelen. Doordrongen van het feit dat tekorten in het Sociaal Domein onvermijdelijk leiden tot kortingen bij andere belangrijke terreinen zoals cultuur, sport en groen.

En in deze Corona-tijd is het ook lastig om daarover goed in gesprek te komen met jullie, onze achterban. We hopen binnenkort een uitnodiging te doen om bijvoorbeeld online met elkaar te praten.

Intussen waren we tussen al die vergaderingen door getuige van de fantastische en inspirerende groei van de anti-racisme beweging: Black Lives Matter. Natuurlijk waren er GroenLinksers aanwezig bij die allereerste demonstratie in Nederland: die in Maastricht op maandag 1 juni op de markt. Met corona-afstand en heel erg samen tegen het gif dat ook in Nederland met alle kracht bestreden moet worden.

Marlise Korsten

06-06-2020