Onlangs werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar (ultra)fijnstof als gevolg van opstijgende en landende vliegtuigen bij Maastricht-Aachen Airport. Het onderzoek werd uitgevoerd door Sensornet samen met ingenieursbureau DGMR. 

Het onderzoek was in opdracht van de omwonenden uitgevoerd en de resultaten waren alarmerend. Er lijken ernstige gevaren voor de volksgezondheid te bestaan, wat een reden was voor de gemeente Meerssen om bij de verantwoordelijke minister aan te dringen op een volledige milieueffectrapportage (MER), nu er voor Maastricht Aachen Airport (MAA) een Luchthavenbesluit moet worden aangevraagd. Ook wil de gemeente Meerssen, na overleg met onder meer de gemeente Beek, bij de GGD aandringen op verder gezondheidsonderzoek.

GroenLinks volgt de ontwikkelingen rondom ultrafijnstof in de regio op de voet en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W om te kijken of er ook vanuit Maastricht bij de minister kan worden aangedrongen op een volledige MER voor MAA. Ook vraagt GroenLinks of er een soortgelijk onderzoek naar (ultra) fijnstof zou kunnen worden uitgevoerd voor de regio Maastricht.