De fractie is geschokt, teleurgesteld en verdrietig over de voorlopige uitkomst van het formatieproces, waarbij GroenLinks voor de eerste keer in 20 jaar niet deelneemt aan de coalitie. 

Deze update is een aanzet voor een verantwoording van onze inzet in de formatie 2022, en een eerste reflectie op de gang van zaken. Het bestuur nodigt op korte termijn onze leden uit voor een ledenvergadering, waarin we het proces in meer detail met elkaar zullen bespreken. 

We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt in het stadsbestuur om de stad groener, duurzamer, socialer, rechtvaardiger en leefbaarder te maken. We zullen ons de komende tijd bezinnen op de rol waarin we daar in deze periode op de beste manier verder aan kunnen bijdragen.