Op verschillende plaatsen in Nederland is het sinds kort mogelijk dat personen die in de BRP hun geslacht hebben gewijzigd, het paspoort of identiteitsbewijs en rijbewijs gratis mogen laten vervangen. Deze documenten moeten namelijk verplicht worden vervangen nadat in de BRP het geslacht is gewijzigd. In sommige gemeenten wordt zelfs de deskundigheidsverklaring alsmede beoordeling vergoed door de gemeente. 
 
“Het ondergaan van een geslachtsverandering is een langdurig, ingewikkeld en intensief proces. Maar ook een heel persoonlijk en emotioneel proces. Onder transgender-, non-binaire en intersekse personen leeft vaak de behoefte om een geslachtsverandering te ondergaan, en om het geslacht dat zij ervaren ook zo bij de overheid te laten registreren” aldus GroenLinks gemeenteraadslid Mark Mülders. 
 
Om recht te doen aan de emancipatie van transgender-, non-binaire en intersekse personen doet gemeenteraadslid Mark Mülders middels schriftelijke vragen aan het college het voorstel om ook in Maastricht het paspoort of identiteitskaart en mogelijk rijbewijs te vergoeden na een geslachtswijziging in de BRP. Tenslotte is hij benieuwd of het stadsbestuur ook in navolging van o.a. Deventer de deskundigheidsverklairing en beoordeling te vergoeden. 
 
Afgelopen jaar presenteerde GroenLinks samen met D66 op Coming Out Day het Roze Pamflet. Zie ook deze link. Het aangenomen GroenLinks PrEP-zorg amendement afgelopen juni is een mooi resultaat n.a.v. het eerder opgestelde pamflet.